Frederikssund Kommunes logo

Byggeri vi ikke kender til

Hvis du har byggeri på din grund, som vi ikke kender, skal du sørge for at få det lovliggjort. Det kunne fx være en tilbygning, udestue, anneks, carport, udhus, overdækning eller drivhus mv. 

Du kan lovliggøre dit byggeri ved at ansøge om lovliggørende byggetilladelse og/eller lovliggørende dispensation. Eller du kan rive det ned. 

Sådan skal du ansøge

Du skal ansøge om at lovliggøre dine bygninger via Byg & Miljø. Her skal udfylde ansøgningen, som du ville have gjort, hvis du skulle søge om en ny bygning. Du skal fx oplyse, hvilke tekniske forhold som byggeriet er omfattet af, og derefter skal du for hvert forhold vedlægge relevant teknisk dokumentation. Du skal ligeledes erklære at byggearbejdet er i overensstemmelse med bygningsreglementet, og at du indsendt alt relevant teknisk dokumentation for byggeriet. Dit byggeri skal ikke nødvendigvis overholde de tekniske krav i det nuværende bygningsreglement, men du skal dokumentere, at bygningen overholder de regler, der var gældende, da det blev opført. 

Disse oplysninger skal vi bruge 

For at vi kan tage stilling til de bygninger, du søger om, og for at vi kan fastlægge, hvilken sagsbehandling det kræver at lovliggøre dem, skal vi almindeligvis have følgende oplysninger om dine bygninger:

  • Anvendelsen (udhus/garage/carport/tilbygning/uopvarmet udestue, anneks til beboelse eller lignende)
  • Opførelsesåret – hvis det ikke er kendt, så blot et kvalificeret skøn
  • Tag- og facadematerialer
  • Situationsplan med relevante mål til vej- og naboskel samt til øvrige bygninger på grunden
  • Oplysning om areal (længde og bredde) - gerne på plantegning. Vær opmærksom på, at ved overdækninger og carporte, skal de sider hvor der ikke er ydervæg måles til tagets yderste punkt
  • Alle højder på bygningen (både tag- og facadehøjder). Vær opmærksom på, at facadehøjder måles der hvor facadelinjen skærer med overkanten af taget   
  • Redegørelse for eventuelt skrånende terrænforhold (skal fremgå af facadetegninger)
  • Eventuelt fotos.

Ansvaret er dit

Det er dit ansvar som bygningsejer at sørge for, at alt byggeri på din grund er lovligt. Det gælder uanset, om det er dig eller de tidligere ejere af din ejendom, som har opført byggeriet. Du er ansvarlig overfor os. Og som grundejer har du pligt til at sørge for, at oplysningerne på din BBR-meddelelse stemmer overens med de faktisk forhold.

De gældende regler

Du har mulighed for at lovliggøre dit byggeri efter de regler der var gældende, da det blev opført, eller efter de nugældende regler i bygningsreglementet.
Her kan du finde det nuværende og de tidligere bygningsreglementer.