Frederikssund Kommunes logo

Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg er et anlæg, der indsamler varme fra jorden via jordslanger. Disse anlæg støjer ikke udenfor huset, men der er miljøskadelige stoffer og grundvand at tage hensyn til, så du skal have tilladelse fra kommunen til at etablere anlægget.

Etablering af jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Frederikssund Kommune om tilladelse. Brug linket her, der guider dig ind på ansøgning via Byg og Miljø.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse om etablering af jordvarmeanlæg, som beskriver hvilke regler og krav som gælder på området.

Her kan du se hvilke oplysninger du skal bruge til en ansøgning.

Det meste af Frederikssund Kommune er dækket af områder med særlige drikkevandsinteresser. Du skal derfor ansøge om etablering af jordvarmeanlæg og ikke anmelde etablering af anlæg.

Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget, når det er etableret.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder blandt andet at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske og at du skal orientere kommunen.