Frederikssund Kommunes logo

Jordvarme - Ansøgning, råd og vejledning

Du skal søge digitalt om tilladelse til jordvarmeanlæg. Inden du går i gang, er det en god ide, at undersøge en række forhold.

Her kan du se hvilke oplysninger du skal bruge til en ansøgning.

Etablering af jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Frederikssund Kommune om tilladelse. Brug linket her, der guider dig ind på ansøgning via Byg og Miljø.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse om etablering af jordvarmeanlæg, som beskriver hvilke regler og krav som gælder på området.

Det meste af Frederikssund Kommune er dækket af områder med særlige drikkevandsinteresser. Du skal derfor ansøge om etablering af jordvarmeanlæg og ikke anmelde etablering af anlæg.

Færdigmelding af jordvarmeanlæg

Du skal være opmærksom på at færdigmelde anlægget, når det er etableret. Du skal færdigmelde anlægget via Byg og Miljø. Færdigmeldingen skal have vedhæftet kopi af tæthedsprøvningen og af kort med endelig plan over placering af jordvarmeslangerne.

Når vi har modtaget færdigmeldingen, retter vi BBR.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder blandt andet at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske og at du skal orientere kommunen via linket til Byg og Miljø.