Frederikssund Kommunes logo

Nedrivning af bygninger

Du skal ansøge om nedrivning af bygninger via Byg & Miljø.

Husk at oplyse i din ansøgning, hvilke bygninger på grunden du vil nedrive. Du kan eventuelt vise det på et luftfoto eller en tegning over grunden.

Læs din nedrivningstilladelse grundigt

Når du får brev fra os om, at du må nedrive din bygning, skal du være opmærksom på alle de regler og frister, du har pligt til at overholde om for eksempel:

Nogle småbygninger kan du nedrive uden at søge

Du skal ikke søge, når du for eksempel nedriver garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignende i tilknytning til enfamiliehus og sommerhuse. Men du skal stadig give os besked, når du har fjernet bygninger, så vi kan opdatere din BBR-meddelelse (Bygning- og Boligregistret). Ring til os eller send en e-mail.

Fredning og bevaring m.m.

Du skal være særlig opmærksom, hvis din ejendom er omfattet af en bevarende lokalplan. Planen kan indeholde bestemmelser om forbud mod nedrivning, ændring og ombygning eller lignende. Vi skal i disse tilfælde vurdere, om du kan få dispensation til at nedrive bygningen.

Læs mere om fredede eller bevaringsværdige bygninger og krav ved nedrivning m.m.

Boligreguleringsloven

Hvis du nedlægger en bolig uden at opføre en ny, kræver det tilladelse efter boligreguleringsloven.