Frederikssund Kommunes logo

Nedrivning af bygninger

Du skal ansøge om nedrivning af bygninger via Byg & Miljø.

Husk at oplyse i din ansøgning, hvilke bygninger på grunden du vil nedrive. Du skal vise det på et luftfoto eller en situationsplan over grunden.

Regler og frister i nedrivningstilladelsen

Når du modtager nedrivningstilladelsen fra os, skal du være opmærksom på alle de regler og frister, du har pligt til at overholde som fx:

Nogle bygninger kan du nedrive uden at søge

Du skal ikke søge, når du nedriver garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignende sekundær bebyggelse, hvis det er under 50 m². Du skal dog stadig give os besked, når du har fjernet dine bygninger, så vi kan opdatere din BBR-meddelelse (Bygning- og Boligregistret). Send en mail til os, med oplysninger om hvad det er for en bygning, du har revet ned. .

Fredning og bevaring m.m.

Du skal være særlig opmærksom, hvis din ejendom er omfattet af en bevarende lokalplan. Planen kan indeholde bestemmelser om forbud mod nedrivning, ændring og ombygning eller lignende. Vi skal i disse tilfælde vurdere, om du kan få dispensation til at nedrive bygningen.

Læs mere om fredede eller bevaringsværdige bygninger og krav ved nedrivning m.m.

Lov om boligforhold

Hvis du fjerner en bolig uden at opføre en ny, kræver det samtykke fra os efter lov om boligforhold.