Frederikssund Kommunes logo

Udvidet helbredstillæg  

Du kan søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og til fodbehandling, som der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven. Udgiften der søges tilskud til skal være nødvendig.

Grundlæggende betingelser:

  • Du skal ansøge om helbredstillæg, hver gang du skal bruge det.
  • Tillægget beregnes i forhold til max. 85 procent af din egen andel af udgiften
  • Din formue må ikke overstige formuegrænsen, der fastsættes årligt
  • Tillægget udbetales på baggrund af din personlige tillægsprocent
  • Der gælder de samme regler for indtægt og formue som for det almindelige helbredstillæg  

Du skal ansøge inden behandlingen bliver udført / bestilt. Det skyldes at kommunen skal foretage en vurdering af om den foreslåede behandling er nødvendig, eller om der findes et alternativ. Afgørelse om udgiften er nødvendig træffes af kommunen på et fagligt grundlag, når der foreligger dokumentation.

Dokumentation i form af oplysninger fra tandlæge om løsning af et opstået problem, og synsprøveresultatet fra optiker skal indgå i kommunens vurdering af om en udgift er nødvendig.

Du finder ansøgningsskemaer her: Ansøgning om udvidet helbredstillæg

Udgifter til briller

Der kan ydes helbredstillæg til dækning af udgiften til en standardbrille (stel og glas). Der ydes tillæg til permanente briller - dvs. briller, som man skal bære hele tiden - der afhjælper nærsynethed  eller langsynethed (herunder bygningsfejl), eventuelt med indbygget læsebrille, men ikke til briller med glidende overgang (progressive glas) eller kontaktlinser.

Almindelige læsebriller er ikke omfattet, da de kan erhverves meget billigt uden en optikers mellemkomst. Dog vil der kunne ydes tillæg til læsebriller, hvis synsnedsættelsen nødvendiggør briller med en styrkeforskel på glassene på 1 dioptri eller derover, og/eller læsebrillen skal afhjælpe en bygningsfejl på 1 dioptri eller mere på mindst ét øje.

Udgifter til eventuel overflade- eller refleksbehandling m.v. indgår ikke i den tilskudsberettigede udgift.

Hvis en pensionist ønsker kontaktlinser i stedet for briller, skal tilskuddet beregnes i forhold til en standardbrille af tilsvarende styrke. Hvis en pensionist ønsker briller med glidende overgang, skal tilskuddet beregnes i forhold til en standardbrille med indbygget læsebrille.

Frederikssund Kommune har indgået prisaftale med leverandører Louis Nielsen A/S. Derfor vil dit tilskud blive beregnet af den pris, der er indgået aftale om. Hvis du vælger en behandler eller ydelse, som er dyrere end den prisaftale, kommunen har indgået, skal du selv betale den ekstra udgift.