Frederikssund Kommunes logo

Hvor stort er tillægget?

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent.

Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark.

Et helbredstillæg kan dække op til 85 pct. af dine egne udgifter. Det betinger at din personlige tillægsprocent er 100.

Eksempel

Hvis du har en udgift på 100 kr., Sundhedsloven betaler de 40 kr., og din private sygesikring yderligere 15 kr., så er der 45 kr. tilbage.

Af de 45 kr. dækker helbredstillægget de 85 % eller det der svarer til 38,25 kr., hvis din personlige tillægsprocent er 100. Tilbage at betale for dig er altså kun 6,75 kr.

Hvis din personlige tillægsprocent f.eks. er 75%, vil helbredstillægget være 75 % af 38,25 kr. = 28,69 kr., og du vil selv skulle betale 16,31 kr.