Frederikssund Kommunes logo
Frederikssund Kommunes logo

Uddannelseshjælp

Hvordan søger man uddannelseshjælp?

Du kan søge om uddannelseshjælp i Ungekontakten hvis du

  • er blevet ledig og ikke er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse
  • er under 30 år
  • ikke har en kompetencegivende uddannelse.

Ved kompetencegivende forstås en erhvervsfaglig uddannelse eller en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Gymnasium, HF, HHX, HTX mv. er IKKE kompetencegivende uddannelser, men ungdomsuddannelser.

Ungekontakten har til huse på Campus der ligger på Odinsvej 4H i Frederikssund.

På din første ledige dag skal du møde op i Ungekontakten for at søge om uddannelseshjælp.

Det er vigtigt at du møder i Ungekontakten den første dag hvor du ikke har nogen indkomst, da du tidligst kan få uddannelseshjælp fra den dag du søger.

Har du meldt dig ledig på Jobnet, skal du alligevel møde i Ungekontakten førstkommende åbningsdag. Åbningstiderne er de samme som Jobcentrets.

Det første du bliver bedt om er at udfylde et skema til brug ved efterfølgende visitationssamtale.