Frederikssund Kommunes logo

Søg om socialt frikort

Et socialt frikort giver dig  mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året oven i din offentlige ydelse, hvis du f.eks. får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension. Ordningen gælder til og med udgangen af 2024.

Det kræver:

  • At du har særlige sociale problemer. Måske er du hjemløs, misbruger eller lider af en eller flere psykiske lidelser.
  • At du opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service, eksempelvis modtager personlig støtte efter servicelovens §85 og § 86, stofmisbrugsbehandling efter § 101, og tilbud efter §§ 107 -110.
  • At du ikke har været i en SU-berettiget uddannelse inden for de seneste 12 måneder.
  • At du ikke har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder.
  • At du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du enten allerede får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension, eller at du har opholdt dig i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

Sådan søger du om socialt frikort

Hvis du har en sag i Jobcenteret, kan du henvende dig til din sagsbehandler og oplyse, at du ønsker at ansøge om socialt frikort.

Hvis du ikke har en sag i Jobcenteret, skal du henvende dig i Rådgivningshuset.
Du kan læse mere om Rådgivningshuset.