Frederikssund Kommunes logo

Sygedagpenge

Bliver du sygemeldt, skal du opfylde kravet om uarbejdsdygtighed for at være berettiget til dagpenge fra kommunen, og for at din arbejdsgiver kan søge refusion fra kommunen.

Dagpenge ydes ved fuld eller delvis uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Udbetaling af dagpenge ophører den dag du igen er arbejdsdygtig, uanset om du genoptager arbejde eller raskmelder dig.

Hvis du er lønmodtager og er i et ansættelsesforhold, skal din arbejdsgiver indberette sygefraværet digitalt via Virk.dk

Hvis du er ledig og er understøttelsesberettiget medlem af en A-kasse, skal du ved sygdom straks kontakte din A-kasse og få nærmere underretning om, hvordan du skal forholde dig.

Mit Sygefravær

Du skal anmode om sygedagpenge digitalt via selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær.

Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse.

I forbindelse med din sygefraværssag skal du give en række oplysninger til kommunen.

Du kan vælge enten at følge linket i meddelelsen i din digitale postkasse og indtaste oplysningerne i Mit Sygefravær, eller du kan printe skemaerne og udfylde dem i hånden.

Se en kort introduktion til Mit Sygefravær.