Frederikssund Kommunes logo

Kontanthjælp

Her kan du læse om betingelserne for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse samt satser, kontanthjælpsloft og 225 timers reglen.

Kontanthjælp hvis du er over 30 år

Hvis du er kommet i en situation hvor du ikke kan forsørge dig selv og din familie, og har du eller din ægtefælle ikke formue, kan du søge om kontanthjælp.

Hvis du søger hjælp til forsørgelse på grund af ledighed, skal du tilmeldes Jobcentret fra første ledighedsdag.

Det er vigtigt at det udfyldte ansøgningsskema og dokumentation sendes til Ydelsen i Borgercenter inden tre dage.

Du kan tidligst få kontanthjælp fra det tidspunkt du bliver tilmeldt i Jobcentret.

Kontanthjælp er en fast lovbestemt ydelse der udbetales månedligt bagud. Hjælpen er skattepligtig, og størrelsen afhænger af alder, uddannelse og evt. forsørgelsespligt.

Er du berettiget til kontanthjælp bliver Jobcentret orienteret, så du kan få formidlet job eller blive henvist til et beskæftigelsestilbud.

Kontanthjælp hvis du er under 30 år

Hvis du er under 30 år og skal søge kontanthjælp skal du møde personligt op i Ungekontakten.

Uddannelseshjælp

Du kan ikke modtage kontanthjælp hvis du er under 30 år og uden uddannelse. I dette tilfælde får du i stedet uddannelseshjælp på niveau med SU.

Jobcentret skal vurdere om du er uddannelses- eller aktivitetsparat. Afhængig af vurderingen kan ydelsen ændre sig.

Hvis du visiteres som aktivitetsparat, får du et aktivitetstillæg i de uger hvor du deltager i et aktivt tilbud. Satsen for aktivitetstillægget er fastsat så din samlede ydelse svarer til den nuværende kontanthjælpsydelse.

Satser

Se de aktuelle satser for uddannelseshjælp og kontanthjælp.

Udbetaling af kontanthjælp sker ved overførsel til NemKonto.

Ring til Ydelseskontoret på 47 35 10 00 hvis du ønsker yderligere information.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Hvis du ikke opfylder opholdskravet for at modtage kontant- eller uddannelseshjælp kan du være berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Dette gælder både udlændinge og danske statsborgere.

Læs mere her om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Hjælp i særlige tilfælde 

Der kan der i særlige tilfælde efter aktivloven ydes økonomisk hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling, medicin, tandpleje samt særlig støtte til høje boligudgifter m.v.

Læse mere om hjælp i særlige tilfælde.

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet er en grænse for hvor meget du kan få i samlet støtte. Læs mere her om kontanthjælpsloftet.

255 timers reglen

Hvis du modtager kontanthjælp m.v. er der fra 1. april 2016 et krav om 225 timers arbejde for at være berettiget. Det kan have betydning om du er gift.

Læs mere her om 225 timers reglen hvis du er gift

Læs mere her om 225 timers reglen hvis du er ugift

Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger 

For at kommunen kan opstarte et forløb for dig, der søger økonomisk forsørgelse, skal du udfylde en samtykkeerklæring der giver kommunen mulighed for at indhente og videregive oplysninger når det er nødvendigt, eksempelvis til læge, i henhold til lovgivningens bestemmelser. Du kan udfylde blanketten digitalt og underskrive med MitID via dette link: Samtykke erklæring. Blanketten vil herefter blive sendt til Frederikssund Kommune.

Reglerne om samtykke fremgår af forvaltningsloven, databeskyttelsesforordningen og retssikkerhedsloven. Du kan altid tilbagekalde et samtykke til indhentning eller videregivelse af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.