Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i almennyttigt boligselskab, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Det er et krav at boligen første gang skal være taget i brug den 1. april 1964 eller senere.

Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almennyttig ungdomsbolig uden selvstændigt køkken. 

Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligorganisationen - aldrig til ansøger.

Læs mere om mulighederne og betingelserne for at søge beboerindskudslån, samt om tilbagebetaling af lånet  

Privat lejemål

Er der tale om et lejemål i en privat bolig eller privat boligforening, kan du ikke søge beboerindskud

For at få lån til beboerindskud i en almen bolig skal du sende en ansøgning til

Du søger ved at gå på selvbetjeningsløsningen, hvor du har mulighed for at fremsende din ansøgning.

Vær opmærksom på at der skal vedlægges kopi af

  • lejekontrakt
  • dokumentation for husstandsmedlemmernes indkomst.

Du kan også sende ansøgningen og dokumenterne via din digitale postkasse.

Ansøgningen behandles hurtigst muligt, men normalt i løbet af 14 dage