Frederikssund Kommunes logo

Mediecheck

Mediechecken er et tillæg til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 2003).

Mediechecken har gradvist frem mod 2022 erstattet medielicensen, så det nu kun er muligt at få mediechecken.

Du kan få mediecheck, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist (tilkendt før 2003) og har en personlig tillægsprocent på 100.

Du skal dog senest have ret til folkepension i december året før, for at du kan have ret til mediecheck. Det betyder fx, at du ikke kan få mediecheck i 2022, hvis du først har ret til folkepension fra 1. januar 2022, selvom din personlige tillægsprocent er 100.

Hvordan får jeg mediecheck?

Mediechecken udbetales automatisk til dig, hvis du opfylder betingelserne for at få den.

Hvor meget kan jeg få i mediecheck?

Hvis du har ret til mediecheck, får du 988 kr. før skat (2022). Mediechecken er et skattepligtigt tillæg.

Din boligstøtte bliver bliver dog ikke sat ned, fordi du får mediecheck.

Hvad hvis jeg får brøkpension?

Hvis du får brøkpension og har ret til mediecheck, får du udbetalt samme beløb som alle andre, der har ret til mediecheck.

Sådan udbetales mediechecken

Mediechecken bliver udbetalt til din Nemkonto sammen med din folke- eller førtidspension sidst i januar, hvis du opfylder betingelserne for at få den.

Har du spørgsmål om mediechecken?

Hvis du har spørgsmål om mediechecken, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Pension på 70 12 80 61.