Frederikssund Kommunes logo

Nedsat licens - halv licens

Hvis du får folkepension eller førtidspension, kan du få nedsat din medielicens, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Du skal være folkepensionist eller have søgt eller fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.
  • Du skal have en personlig tillægsprocent på 100.

Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse, og den bliver beregnet ud fra din øvrige økonomi. Som udgangspunkt er det altid den sidst afsluttede årsopgørelse der bruges i beregningen. Husk derfor at kontakte Udbetaling Danmark, hvis oplysningerne på din pensionsmeddelelse er forkerte.

På DR's hjemmeside kan du læse mere og udskrive et skema til ansøgning om nedsat licens .

Når du har udfyldt skemaet - husk at skrive abonnementsnummer på - skal du sende/aflevere det til kommunen. Kommunen skriver så på skemaet, at din personlige tillægsprocent er 100, og sender ansøgningen til Danmarks Radio.

Du kan også vælge at kontakte kommunen, og få et skema tilsendt. Kommunen har skrevet dit personnummer og din tillægsprocent på, og underskrevet skemaet. Du skal derefter selv udfylde med dine egne oplysninger, og sende skemaet til Danmarks Radio. 

Med din underskrift på ansøgningen, giver du samtidig DR Licens tilladelse til at hente oplysninger om din tillægsprocent i din kommune (kontrol fra Danmarks Radio)

Du får nedsat din licens regnet fra den dag, Danmarks Radio modtager ansøgningen.