Frederikssund Kommunes logo

Personlige tillæg

Du kan få personlige tillæg hvis du er

  • folkepensionist eller
  • førtidspensionist der har søgt eller fået førtidspension før 1. januar 2003, og dine økonomiske forhold er vanskelige.

Der gælder ingen faste regler for hvad et personligt tillæg kan gå til.

Et personligt tillæg kan for eksempel være udgifter til betaling af briller, tandbehandling og diætkost, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

Kommunen afgør i hvert enkelt tilfælde om udgiften er rimelig og nødvendig, og om du ved en rimelig tilrettelæggelse af din økonomi selv burde være i stand til at klare udgiften. I kommunens vurdering indgår dine indtægter og udgifter samt din eventuelle formue. Vær opmærksom på at ikke alle udgifter medtages i beregningen.

Der er ingen faste satser for et individuelt personligt tillæg eller til hvad du kan søge om hjælp til. Kommunen foretager altid en konkret vurdering af netop din situation og dit behov.

Du skal søge kommunen i hvert enkelt tilfælde. Det er vigtigt at du søger inden du har udgiften.

Se ansøgning om personligt tillæg

Du kan udfylde skemaet og sende med MitID, eller du kan vælge at printe det ud, udfylde det og sende det med almindelig post.