Frederikssund Kommunes logo

Befordring til læge og speciallæge for pensionister

Som udgangspunkt skal du bruge offentlige transportmidler.

Pensionister som er gruppe 1 sikrede - og som af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage offentlig transport - kan dog i sygdomstilfælde få godtgørelse for nødvendig befordring til og fra egen praktiserende læge eller nærmeste speciallæge.  

Du kan godt vælge en speciallæge der bor længere væk, men du får kun betalt udgiften til den nærmeste konsultation. Du skal under alle omstændigheder have en henvisning fra din praktiserende læge til speciallægen.

Betingelser for godtgørelse af udgift til befordring

 • du skal være i sygesikringsgruppe 1
 • behandlingen eller undersøgelsen skal være tilskudsberettiget eller betalt af det offentlige
 • der skal være henvisning fra egen praktiserende læge til speciallægen

Henvisning fra egen praktiserende læge er ikke nødvendig til øjenlæge og hals- næse- og ørelæge. 

Får du brug for kørsel til egen praktiserende læge eller nærmeste speciallæge, skal du ringe til Borgercenter på tlf. 47 35 10 00 senest dagen før du skal til læge. Du skal oplyse:

 • Dit cpr.nr.
 • Lægens / speciallægens navn og adresse
 • Hvornår du har tid hos lægen
 • Om du medbringer rollator eller kørestol
 • Om der er trapper, der hvor du bor
 • Om du skal køres retur fra lægen
 • Om du har behov for ledsager på grund af helbred eller førlighed 

Opfylder du kriterierne for kørsel, og har du

 • behov for kørsel på kommunens lukkedag til læge eller speciallæge
 • akut behov for at skulle til læge eller speciallæge, og kan ikke nå at bestille kørslen gennem kommunen senest dagen før,

- så kan du selv bestille og vælge taxa selskab.

Efterfølgende skal du sende regningen påført cpr.nr. og telefonnummer til Borgercenter, som refunderer beløbet og udbetaler til din NemKonto.

Det er afgørende for refusion, at regningen maskinelt fra taxaselskabet er påført de adresser, der er kørt mellem.

Samordnet kørsel 

Frederikssund Kommune har indgået aftale med et firma, som varetager kørslen. Vær opmærksom på at det er samordnet kørsel. Det betyder at du skal forvente at køre sammen med andre borgere, ligesom køreturen kan blive længere og tage længere tid.

Du skal være klar når vognen kommer - det vil sige at du har overtøjet på og er klar til at gå ud i bilen. Vær forberedt på at du af og til skal vente på bilen.

Borgercenter giver firmaet besked, hvis du er berettiget til kørsel, hvornår og hvortil du skal køres. Du kan ikke selv bestille kørsel hos kommunens leverandør.

Andre muligheder

Læs herunder om andre befordringsmuligheder for pensionister:

Betaler du som udgangspunkt selv, men der er undtagelser
Kørsel til høreklinik og genoptræning skal bestilles hos Visitationen på hjælpemiddelkontoret
Du kan søge kørsel som personlig tillæg
Som svært bevægelseshæmmet kan man søge tilskud til kørsel til private arrangementer
Også kaldet handicapparkeringskort eller et blåt invalideskilt