Frederikssund Kommunes logo

Helbredstillæg

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din såkaldte "likvide formue" er over 84.300 kr. (2017). Likvid formue er:

  • Indestående i pengeinstitut
  • Kontanter
  • Obligationer
  • Pantebreve
  • Aktier
  • Investeringsbeviser og andre værdipapirer.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

Hvis I er ægtepar eller samlevende, må jeres samlede likvide formue ikke være højere end 93.000 kroner (2022)

Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg

Du skal bo i Danmark. Bor du ikke i Danmark, kan du kun få tillægget, hvis behovet for medicinen eller behandlingen er opstået, mens du var her i landet. Du skal i det tilfælde have tillægget udbetalt af Udbetaling Danmark.

Herunder kan du læse om:

Du kan få helbredstillæg hvis der gives tilskud efter sundhedsloven
Du kan få udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og til fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.
Hvor meget tillæg kan man få
Kan vises på apoteket og hos lægen/behandleren, hvis de ønsker at se det
Helbredstillæg bliver indsat på din NemKonto