Frederikssund Kommunes logo

Handicapkørsel til fritidsaktiviteter

Handicapkørsel omfatter kun kørsel til fritidsformål som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Man skal være medlem af kørselsordningen.

Betingelserne for at benytte af kørselsordningen er at man skal være så svært bevægelseshæmmet, at man ikke kan benytte offentlige transportmidler, og man skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel (gangbuk, albuestokke eller lignende) som er betalt eller udlånt af det offentlige.

Trafikselskabet Movia står for kørselsordningen i Region Hovedstaden og Region Sjælland,  men visitation til handicapkørselsordningen ligger i de enkelte kommuner.

I Frederikssund Kommune er det visitationen på Østergården, Frederiksborgvej 8 der giver bevillingen til handicapkørsel. 

Du kan på Movia's hjemmeside læse mere om Flextrafik. 

Du skal udfylde et ansøgningsskema med nødvendige oplysninger om din helbredstilstand og andet relevant, underskrive det, og sende det til Visitationen, Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund. Du kan finde ansøgningsskema og øvrige information i linket her

Østergården videresender det godkendte ansøgningsskema til Movia, og derfra får du et velkomstbrev og yderligere information om kørselsordningen.