Kæmpe bjørneklo

Kæmpe bjørneklo er en alvorlig trussel mod plante- og dyreliv, da dens voldsomme vækst, store blade og frøsætning gør den i stand til at kvæle al naturlig vegetation. Fra en enkelt skærm kan der spredes 5000 frø, så der kan hurtig opstå meget store bestande. I mørket under dens blade skygges andre planter ihjel, tilmed forsvinder føden for næsten alle sommerfugle, bier og andre insekter.

Planten er farlig for mennesker ved berøring. Får man saften på sig bliver huden overfølsom over for sollys. Ved sol eksponering kan der dannes væskefyldte blærer. Udslættet er meget smertefuldt og længe om at læges, det kan i ekstreme tilfælde gå over i en permanent eksemlignende tilstand.

På grund af plantens store spredningsevne, bør bekæmpelsen foregå i samarbejde mellem naboer at være effektiv. Tag problemet op med dine naboer eller i grundejerforeningen. Hvis din nabo ikke bekæmper sin bestand, er din bekæmpelse nærmest nyttesløs.

Frederikssund Kommune bekæmper bjørneklo på kommunale arealer, både manuelt, maskinelt og ved brug af afgræsning. Langs vandløbene bekæmper Kommunens åmænd bjørneklo.

Læs mere om bekæmpelse af bjørneklo