Frederikssund Kommunes logo

Kæmpe bjørneklo

Kæmpe bjørneklo er en trussel mod plante- og dyreliv, da dens voldsomme vækst, store blade og frøsætning gør den i stand til at kvæle al naturlig vegetation i nærheden. I mørket under dens blade skygges andre planter ihjel, hvorved yngle- og levesteder for dyr og planter forsvinder.

Kæmpe bjørneklo på mark.Fra en enkelt skærm kan der spredes 5000 frø, så der kan hurtig opstå meget store bestande fra en plante. Derfor er det vigtig at igangsætte bekæmpelse af bjørneklo så hurtigt som muligt. Man må  ikke lade frøstande ligge på jorden, men skal sikre at de kommer på genbrugspladsen i en gennemsigtig plastpose. De største spredningsveje for frøene er via vandløb til å nære engområder samt langs veje ved kørsel af haveaffald i åben trailer.

Plantesaften giver mennesker ved berøring og giver eksem. Får man saften på sig bliver huden mere følsom hvis huden får sollys.  Ved sol eksponering kan der dannes væskefyldte blærer. Udslættet er meget smertefuldt og længe  om at læges, det kan i ekstreme tilfælde gå over i en permanent eksemlignende tilstand.

Som privat lodsejer har du pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, så den ikke spredes.

Læs mere om hvad kommunen gør og om bekæmpelse af bjørneklo