Frederikssund Kommunes logo

Bilag IV arter

På EF-habitatdirektivets bilag IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. Arterne kaldes i daglig tale for "bilag IV-arter".

Den strenge beskyttelse omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det betyder, at der skal tages særligt hensyn, hvis der planlægges projekter, som kan påvirke arterne eller deres levesteder.

Du kan læse mere om Bilag IV arter, fauna hos Naturstyrelsen.

Mygblomst  Skuldelev Strand - Foto: Egon Pedersen