Frederikssund Kommunes logo

Vildtreservater

Vildtreservater er fristeder, hvor dyrene sikres fredfyldte levesteder til at yngle, raste og søge føde.

Et vildtreservat kan indeholde områder, som helt holdes fri for jagt og andre væsentlige forstyrrende aktiviteter, og bufferzoner med færre restriktioner, for eksempel forbud mod visse jagtformer og andre aktiviteter. Vildtreservater oprettes i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning med det formål at beskytte og ophjælpe bestande af vildtlevende fugle og pattedyr.

Hele Roskilde Fjord er udpeget som vildtreservat. Roskilde Fjord er bl. a. et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle. 

Naturstyrelsen har lavet en reservatfolder for Roskilde Fjord, der giver nyttige informationer.

Læs her Undersøgelse af kajakkers forstyrrende effekter på fældende knopsvaner i Roskilde Fjord.

 Fugle og kvæg ved Selsø Sø - foto Jørn Dannesboe