Frederikssund Kommunes logo

Bekæmpelse af bjørneklo

 • Vurder bestandens størrelse
 • Vurder bestandens placering i forhold til natur, krat m.v. (se tabel 1)
 • Vælg metode 1. år, 2. år og 3. år
 • Bekæmp så der aldrig sker frømodning

Tabel 1: Oversigt over metodevalg ved bekæmpelse af Bjørneklobestande i forhold til henholdsvis naturarealer vs. hegn og remiser både for små bestande på maksimal 1000 og store bestande over 1000-10.000 planter

Eng, mose, naturarealer m.m.Hegn, remiser, krat m.m.

Lille bestand, op til 1.000 planter

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet

Brugbar

Anbefalet

Brugbar

Rodstikning

Skærmkapning

Græsning

Manuel slåning med le

Rodstikning

Skærmkapning

Græsning

Storbestand, 1.000-10.000

Storbestand, 1.000-10.000

Anbefalet

Brugbar

Anbefalet

Brugbar

Rodstikning

Skærmkapning

Græsning

Manuel slåning med le

Maskinel slåning

Rodstikning

Skærmkapning

Græsning

Afdækning

Maskinel slåning

 • Bekæmpelse sker bedst ved ikke at lade planterne sætte frø,
 • Rodstikning af planterne med spade er den mest effektive metode.
 • Rodstikning skal gøres lige under voksestedet ca. 3-4 cm under jorden. Gerne så tidligt som muligt i april-maj.
 • Rod dele fra bekæmpelsen må ikke have jordkontakt, da plantedelen kan slå rødder og gro videre.
 • Eller: start så tidlig som muligt med almindelig manuel og mekanisk slåning med le eller maskine 3-4 gange over vækstsæsonen.
 • Mange planter laver "panikskærme". Derfor tjekkes og bekæmpes området 3-4 gange over sæsonen.
 • Slåning af planterne giver en længere årscyklus hos planten, da de ikke har lavet blomstring.
 • Fjern rødder og eventuelle blomsterstande med frø fra arealet, så der ikke spirer nye planter frem.
 • Fjern stængler og blade, så de eksisterende planter udsultes.
 • For din egen sikkerhed, undgå enhver form for hudkontakt med planterne. Brug handsker og vandtæt tøj, og bekæmp i overskyet vejr.
 • Området skal stadig overvåges nogle år. Mængden af planter vil hurtig mindskes og dermed arbejdet.
 • Skærmkapning kan benyttes, når planten blomstre eller frøene er umodne og grønne. Arbejdet med skærmkapning er mere risikofyldt, da den udvoksede plante indeholder store mængder saft, der kan give eksem.
 • Ellers kan der etableres supplerende græsning, til at holde planterne i ave med.
 • Hav fokus på at der ikke sker spredning til skel og desuden til vandområder, hvor bekæmpelse er særlig vanskeligt.

Bjørneklo er en toårig plante. Den sætter kun blade det første år og samler næring til blomstring det andet år. Efter endt blomstring dør planten som regel.

Hvis bekæmpelsen af flere store planter skal være effektiv, må man lade planten komme op og sætte an til blomstring og først da skære den ned, derved udsulter man rodnettet. Ved samme lejlighed fjernes plantens blade, så de ikke kan give rødderne yderligere kraft.