Frederikssund Kommunes logo

Fugleovervågning

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste naturområder. Fjorden er yngle- og rasteplads for en lang række arter af vandfugle, hvoraf flere er fåtallige ynglefugle i Danmark. Fjorden er af samme grund vildtreservat og er desuden udpeget som Natura 2000-område.

Fugletællingerne, som sammenfattes i denne rapport, er en videreførelse af et arbejde, der har stået på gennem flere årtier og har involveret mange forskellige aktører.

Årets feltarbejde på øer og holme i Roskilde Fjord samt ved Selsø Sø er gennemført af Erik Mandrup Jacobsen, WSP Danmark A/S.

Nyhedsbrev 2024

Rapport om fugletællinger kommer i løbet af sommeren.

Link til Edderfuglerede

Roskilde Fjord rapport 2023

For overvågningen af Roskilde Fjord se også Roskilde Fjord Portalen

Læs her Undersøgelse af kajakkers forstyrrende effekter på fældende knopsvaner i Roskilde Fjord.