Frederikssund Kommunes logo

Fredninger

Siden begyndelsen af 1900-tallet er arealer med f.eks. flotte landskaber og udsigter, eller spændende natur blevet fredet. I dag freder man efter Naturbeskyttelsesloven.

Ofte er det Danmarks Naturfredningsforening, evt. i samarbejde med den lokale kommune, der rejser en fredningssag. Fredningssagen ender med en fredningskendelse, der beskriver formålet med fredningen, og hvad man må og ikke må indenfor fredningen.

I Frederikssund Kommune findes flere fredede områder, bl.a. ved Lille Rørbæk, Skuldelev Ås, Selsø Sø og strandengene ved Jægerspris Nordskov. Andre fredede områder i kommunen og resten af landet kan ses på Miljøportalen.