Frederikssund Kommunes logo

De 8 ugers offentlig høring af udkast til Naturhandleplan 2023-2027 er nu afslutte.

Proces for Naturhandleplan 2023-2027

Der arbejdes nu på at få udarbejdet en Hvidbog af høringssvarene og få Naturhandleplanen 2023-27 på Klima, natur og energis augustmøde. Du kan læse 1. version af udkast til Naturhandleplan 2023-2027  her.   

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Sideløbende med høringen har der været en 4 ugers offentlig høring på afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for udkast til Naturhandleplan 2023-2027. Afgørelsen har ikke været påklaget jf. Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan finde klageportalen via www.borger.dkwww.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Du kan her læse Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt og du kan her se notatet til miljøscreeningen , der ligger til grund for afgørelsen

Input og idéer til udkast til Naturhandleplan 2023-2027

I forbindelse med den indledende proces til udkast til Naturhandleplan 2023-2027 har der været en 10 ugers høring via vores hjemmeside vi.skaber.frederikssund.dk over sommeren 2022. Administrationen har kommenteret høringssvarene i Opsamlingsnotat og høringssvarene kan ses i sin helhed på vores hjemmeside. De kommenterede høringssvar er inddelt i de 4 temaer og har henvisninger til udkast til Naturhandleplan 2023-2027.

Frederikssund Kommunes naturstrategi 2022 - 2027

Frederikssund Kommune har i 2021 udarbejdet en Naturstrategi, i tæt samarbejde med lokale foreninger og interesserede borgere. Frederikssunds Kommunes Naturstrategi 2022-2027 er godkendt af Byrådet den 27. april 2022 efter 8 ugers offentlig høring. Administrationen har kommenteret høringssvarene i Hvidbog 2022 og høringssvarene ses i sin helhed i det samlede dokument Høringssvar 2022.