Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Kommunes naturstrategi 2022 - 2027

Om tilblivelsen af naturstrategien

Frederikssund Kommune har i 2021 udarbejdet en Naturstrategi, i tæt samarbejde med lokale foreninger og interesserede borgere. Frederikssunds Kommunes Naturstrategi 2022-2027 er godkendt af Byrådet den 27. april 2022 efter 8 ugers offentlig høring. Administrationen har kommenteret høringssvarene i Hvidbog 2022 og høringssvarene ses i sin helhed i det samlede dokument Høringssvar 2022.

Proces for Handlingsplan 2022-2027

Byrådet har desuden godkendt igangsættelse af Handlingsplanen, der skal udmønte Naturstrategien for perioden 2022-2027. En handlingsplan vil indeholde retningslinjer for prioritering af indsatser, aktiviteter og økonomi. Der er høringssvar i Hvidbog 2022, hvor det er besluttet, at de vil ”indgår i arbejdet med Handlingsplanen”.  Enkelte af de foreslåede nye indsatser i Naturstrategien bliver allerede udmøntet i 2022 i det indeværende budgetår. Administrationen vil udarbejde et forslag til handlingsplanen og forventer at kunne fremlægge et udkast til Grønt Forum, Naturstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes land m.fl. ultimo 2022.

Links til dokumenter

Link til Naturstrategi 2022 - 2027

Link til Høringssvar 2022

Link til Hvidbog 2022