Frederikssund Kommunes logo

Nyhed den 15. juli 2022 -Opstart på proces for input og idéer til Naturhandleplan 2022-27 -Frist 25. september 2022.

Frederikssund Kommune har nu igangsat en 10 ugers høringsperiode for input og idéer til en Naturhandleplan 2022-27. Sidste frist er 25. september 2022.

Høringen foregår via vores hjemmeside vi.skaber.frederikssund.dk, her kan skrive dine idéer og få en dialog med andre borgere om emnet. Du kan udpeget steder for eventuelle indsatser under de 4 temaer fra Naturstrategien 2022-27.

For at kunne give input og idéer til sitet, skal du oprettes på hjemmesiden. Dine personlige data kan kun ses af Frederikssund Kommune.  

Frederikssund Kommunes naturstrategi 2022 - 2027

Frederikssund Kommune har i 2021 udarbejdet en Naturstrategi, i tæt samarbejde med lokale foreninger og interesserede borgere. Frederikssunds Kommunes Naturstrategi 2022-2027 er godkendt af Byrådet den 27. april 2022 efter 8 ugers offentlig høring. Administrationen har kommenteret høringssvarene i Hvidbog 2022 og høringssvarene ses i sin helhed i det samlede dokument Høringssvar 2022.

Proces for Handlingsplan 2022-2027

Byrådet har desuden godkendt igangsættelse af Handlingsplanen, der skal udmønte Naturstrategien for perioden 2022-2027. En handlingsplan vil indeholde retningslinjer for prioritering af indsatser, aktiviteter og økonomi. Der er høringssvar i Hvidbog 2022, hvor det er besluttet, at de vil ”indgår i arbejdet med Handlingsplanen”.  Enkelte af de foreslåede nye indsatser i Naturstrategien bliver allerede udmøntet i 2022 i det indeværende budgetår. Administrationen vil udarbejde et forslag til handlingsplanen og forventer at kunne fremlægge et udkast til Grønt Forum, Naturstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes land m.fl. ultimo 2022.

Links til dokumenter

Link til Naturstrategi 2022 - 2027

Link til Høringssvar 2022

Link til Hvidbog 2022