Frederikssund Kommunes logo

Vandløb

Beskriver krav til vandføringsevne, dimensioner og vedligeholdelse.
Plan for fiskepleje i vandløb til Roskilde Fjord samt Isefjord
Fysiske forhold samt målsætning for vandløb.
Hensigt med bræmmen er at beskytte vandløbet.
Grødeskæring, Oprensning og vand på marken.
Søg tilladelse til regulering eller ændring af vandløb.
Søg om tilladelse til medbenyttelse af dræn og private rørlagte vandløb.
Oversvømmelser ved offentlige og private vandløb og dræn