Frederikssund Kommunes logo

Fredskov

Alle danske offentlig skove samt langt den største del af de private skove er fredskovspligtige.

Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i landet var blevet ryddet.

Fredskov er arealer, som altid skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. Det betyder bl.a., at man ikke må bygge i fredskov.

Det er ejerens pligt at sikre at skovloven overholdes.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om fredskovspligt og hvordan du skal forholde dig, hvis du har fredskov på din egen matrikel.