Frederikssund Kommunes logo

Grønt Forum

Grønt Forum er et samarbejde omkring vores lokale natur og miljø. Medlemmerne af Grønt Forum er borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og kommunen

Formålet med Grønt Forum er

  • At foreninger og organisationer kan informere og orientere hinanden og kommunen om igangsatte og planlagte aktiviteter.
  • At skabe en platform, hvor kommunen i videst mulige omfang skal orientere og høre organisationerne om synspunkter i forhold til kommunens initiativer og aktiviteter.
  • At skabe grundlag for at foreninger, organisationer og kommunen i fællesskab kan koordinere deres initiativer og indsats med henblik på at skabe indbyrdes synergi af indsatsen.
  • At skabe en fælles platform for fælles initiativer i forhold til information, kampagner og borgerinvolvering.

Grønt Forum skal sikre en optimal udnyttelse af kommunens samlede ressourcer i processen frem mod et lokalt samfund med en natur i trivsel og et sundt miljø.

Kommissorium for Grønt Forum
Kommissorium for Græse Ådal 2024 

Mødereferater:

Ældre referater kan rekvireres hos Natur-teamet.