Frederikssund Kommunes logo

Hvad gør kommunen

Frederikssund Kommune bekæmper bjørneklo på kommunale arealer, både manuelt, maskinelt og ved brug af afgræsning. Langs vandløbene bekæmper Kommunens å mænd bjørneklo.
Bjørneklo er en blandt mange planter, der ikke hører hjemme i Danmark. Bjørneklo truer vores planter og dyr i naturen. Bjørneklo spreder sig nemt ved frøspredning og derfor kan en indsats vare flere år afhængig af bestandens størrelse og placering. Ved bekæmpelse af Bjørneklo skal man sikre sig imod saften, der giver eksem på huden og øjenskader, derfor skal man huske at tage sikkerhedsbriller, arbejdshandsker og langærmede bukser og bluser på ved arbejdet. Ved kraftig sol giver saften på huden mere eksem.

 • Frederikssund Kommune bekæmper Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer herunder institutioner.
 • Der bekæmpes, hvor der er kendte bestande på kommunale arealer både store og små bestande.
 • Derudover bekæmpes der særskilt i naturområder.
 • Der benyttes særligt manuel bekæmpelse med le, maskinelt eller ved afgræsning,
 • Kun i særlige tilfælde benyttes afdækning med plast,
 • Langs vandløbene bekæmper kommunes å mænd bjørneklo,
 • Forpagtere af kommunale arealer pålægges at bekæmpe bjørneklo.
 • Bekæmpelsen sker efter Miljøstyrelsens anbefalinger, dog uden brug af sprøjtemidler.
 • Kommunen har ikke det fulde overblik over invasive arter og problemarter på kommunens egne arealer. Derfor igangsættes en yderligere kortlægning i 2022 for at skabe overblik og mulighed for at prioriterer en eksisterende bekæmpelse eller eventuel ny bekæmpelse.
 • Bestandene registreres af kommunens folk i en Sky Host database.
 • Kommunen igangsætter løbende kampagner via sociale medier og opfordre borgere til at bekæmpe og hjælpe med indberetning af bestande i hele kommunen på ”Tip Frederikssund”
 • Kommunen vil i den kommende Naturhandlingsplan 2022-27 vurderer, om der er behov for en egentlig Strategi for bekæmpelse af invasive arter.

Læs mere om bekæmpelse af bjørneklo