Frederikssund Kommunes logo

Hvad betyder fælles-, separat- og spildevandskloakeret?

Fælleskloakeret

Hvis du bor i et fælleskloakeret område, betyder det, at du er kloakeret for både spildevand og regnvand.

I et fælleskloakeret område bliver spildevand og regnvand ledt i den samme ledning til et renseanlæg.

I et fælleskloakeret område har du mulighed for at udtræde af kloakforsyningen for regnvand og få tilbagebetalt dit tilslutningsbidrag for regnvand. Det betyder, at du skal håndtere dit regnvand på egen grund, og at du altså ikke må lede regnvandet fra din grund til Novafos' ledningsnet. Du kan læse mere på Frederikssund Kommunes side om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Du kan se om du bor i et fælleskloakeret område i Frederikssund Kommunes spildevandsplan eller i kommunens digitale kort, Frederikssund kort.

Du kan bruge denne vejledning til at finde de rigtige kort på hjemmesiden.

Hvis Frederikssund Kommune beslutter at kloakere et område eller ændre et områdes status fra f.eks. spildevandskloakeret til separatkloakeret, er der tilslutningspligt for ejendommene i området.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Frederikssund Kommunes spildevandsgruppe.

Separatkloakeret

Hvis du bor i et separatkloakeret område, betyder det, at du er kloakeret for både spildevand og regnvand.

I et separatkloakeret område bliver spildevand og regnvand ledt i hver sin ledning. Spildevandet bliver ledt til et renseanlæg og regnvandet bliver ledt til søer, vandløb og lignende.

Du kan se om du bor i et separatkloakeret område i Frederikssund Kommunes spildevandsplan eller i kommunens digitale kort, Frederikssund kort.

Du kan bruge denne vejledning til at finde de rigtige kort på hjemmesiden.

Hvis Frederikssund Kommune beslutter at kloakere et område eller ændre et områdes status fra f.eks. fælleskloakeret til separatkloakeret, er der tilslutningspligt for ejendommene i området.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Frederikssund Kommunes spildevandsgruppe.

Spildevandskloakeret

Hvis du bor i et spildevandskloakeret område, betyder det, at du kun er kloakeret for spildevand.

I et spildevandskloakeret område bliver spildevand ledt til et renseanlæg, mens der ikke er kloakeret for regnvand. Det betyder, at du skal håndtere regnvandet på din egen grund. Du kan læse om nogle af de muligheder du har, under: Håndtering af regnvand.

Du kan se om du bor i et spildevandskloakeret område i Frederikssund Kommunes spildevandsplan eller i kommunens digitale kort, Frederikssund kort.

Du kan bruge denne vejledning til at finde de rigtige kort på hjemmesiden.

Hvis Frederikssund Kommune beslutter at kloakere et område eller ændre et områdes status fra f.eks. spildevandskloakeret til separatkloakeret, er der tilslutningspligt for ejendommene i området. Novafos vil i den forbindelse afkræve tilslutningsbidrag for regnvand.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Frederikssund Kommunes spildevandsgruppe.