Frederikssund Kommunes logo

Varmepumper

Luftvarmepumper er anlæg, der indsamler varme fra luften til at opvarme hjemmet. I forbindelse med jordvarmeanlæg skal der også etableres en varmepumpe. Her indsamles varmen fra jorden til at opvarme hjemmet.

Det kræver som udgangspunkt ikke offentlig godkendelse at udskifte til en varmepumpe. Dog kræver det tilladelse at etablere eller ændre jordvarmeanlæg, som er varmepumpeanlæg, der udnytter jordvarmen via nedgravede vandrette eller lodrette rørsystemer. Der kan læses mere herom på Frederikssund Kommunes hjemmeside på siden om jordvarmeanlæg. Vær opmærksom på om der er fjernvarme på vej i dit område.

Endvidere kan der være der krav i gældende lokalplan om f.eks. placering og udseende, som skal overholdes. Du kan finde lokalplanen gældende for din ejendom på kommunens hjemmeside på siden om lokalplaner.

Endelig skal varmepumper overholde gældende støjgrænser for støj i boligområder. Grænsen er 35 dB om natten og 45 dB om dagen, målt i skel. Dvs. det har betydning hvor meget en given varmepumpe støjer, hvor den anbringes og om den om nødvendigt kan støjdæmpes yderligere, ud over hvad den er udført med fra fabrikantens side. Der kan være ret stor forskel på, hvor meget støj de enkelte varmepumper/mærker udsender. En evt. efterfølgende støjklage fra naboer eller andre vil i givet fald blive behandlet af vores Miljøafdeling. Læs mere om Energistyrelsens støjberegninger for varmepumper på Energistyrelsens hjemmeside.

Derudover kan der hentes inspiration, råd og vejledning på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi, herunder hjælp til at finde en energirigtig varmepumpe, og på hjemmesiden bolius.dk som Realdania står bag.

Sluttelig skal vi venligst gøre opmærksom på, at ejendomsejere har pligt til løbende at opdatere BBR-registeret mht. opvarmningsform, oprettelse eller sløjfning af olietanke etc. BBR-registeret bruges i mange sammenhænge af både offentlige og private aktører. Læs mere herom på BBRs hjemmeside.