Frederikssund Kommunes logo

Energifællesskaber

Varmeproduktionsanlæg

Det er muligt, at lave fælles varmeanlæg, f.eks. en større varmepumpe, der forsyner flere forbrugere/husstande eller fælles blokvarme mv. sammen med et forsyningsselskab.

Ved etablering af et fælles varmeanlæg, der forsyner flere forbrugere, skal der først redegøres for (evt. vha. rådgiver) om det kollektive varmeforsyningsanlæg har en kapacitet over 0,25 MW. Hvis varmeforsyningsanlæggets kapacitet er over 0,25 MW, skal der først godkendes et varmeprojekt før fælles anlægget kan etableres. Hvis kapaciteten er under 0,25 MW kan fælles anlægget etableres uden et varmeprojekt. (Varmeforsyningslovens § 2 og § 4)

Kommunen kan kun godkende et varmeprojekt, hvis varmeprojektet viser, at det fælles anlæg er den samfundsøkonomisk bedste løsning sammenlignet med et relevant alternativ. (varmeforsyningslovens § 1 og projektbekendtgørelsens § 6)

Elproduktionsanlæg

VE-fællesskaber eller borgerenergifællesskab (elproduktionsanlæg) kan beskæftige sig med produktion, levering, forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller ydelser til opladning af elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine deltagere eller kapitalejere. Et VE-fællesskab og et borgerenergifællesskab kan, inden for VE-fællesskabet og borgerenergifællesskabet via det kollektive net, foranstalte deling af elektricitet, der produceres på de af VE-fællesskabet og borgerenergifællesskabet ejede elproduktionsanlæg, eller på elproduktionsanlæg ejet af deltagere eller kapitalejere, i VE-fællesskabet og borgerenergifællesskabet. Læs mere om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber på retsinformation.