Frederikssund Kommunes logo

Ofte stillede spørgsmål om varme

Kan jeg få varmecheck for de stigende priser?

Varmechecken udbetales automatisk, til dem der rammes af de stigende energipriser i forhold til gasforbrug mv.

Se kriterierne for at modtage varmechecken på Energistyrelsens forbrugerside sparenergi.dk om økonomisk støtte.

Hvordan søger jeg om varmetillæg?

Hvis du er pensionist, kan du søge tilskud til dine varmeudgifter, dvs. til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Se kriterierne for at modtage varmechecken på borger.dk.

Kan jeg få fjernvarme i stedet for naturgas?

På kommunens kort kan du finde din adresse, og se om du bor i et område, hvor der allerede er fjernvarme.

Hvorfor er det ikke alle der kan få fjernvarme?

Ifølge varmeforsyningsloven må der kun etableres fjernvarme i områder, hvor det er den samfundsøkonomiske bedste løsning at etablere fjernvarme. Derfor er det ikke alle steder, der kan etableres fjernvarme, selvom der er mange, der ønsker det.

Hvilken opvarmning kan jeg vælge i stedet for naturgas?

Der er mange muligheder. F.eks. fjernvarme, luft-vand varmepumpe, jordvarme og pillefyr. Der er hjælp til at finde den opvarmning, der passer bedst til din bolig på Energistyrelsens forbrugerside sparenergi.dk om opvarmningsformer.

Har min ejendom tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning?

En tilslutningspligt kan være pålagt en ejendom på to måder, enten i en lokalplan eller i en servitut.

Du kan selv undersøge om din ejendom er opfattet af en tilslutningspligt ved at slå den ejendom op på Tinglysningens hjemmeside og undersøge om der er tinglyst en servitut med en tilslutningspligt. Derudover skal du læse i den gældende lokalplan for din ejendom (hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan), om der er fastsat en tilslutningspligt heri. Du kan finde lokalplaner på Frederikssund Kommunes hjemmeside, på siden om lokalplaner.

Folketinget har vedtaget en lov, der ophæver alle tilslutningspligter til naturgas uanset om de er fastsat i en lokalplan eller i en servitut.

Kræver varmepumpe tilladelse fra kommunen?

Det kræver som udgangspunkt ikke offentlig godkendelse at udskifte til en varmepumpe. Dog kræver det tilladelse at etablere eller ændre jordvarmeanlæg, som er varmepumpeanlæg, der udnytter jordvarmen via nedgravede vandrette eller lodrette rørsystemer. Der kan læses mere herom på Frederikssund kommunes hjemmeside på siden om jordvarmeanlæg.

Endelig skal varmepumper overholde gældende støjgrænser for støj i boligområder. Grænsen er 35 dB om natten og 45 dB om dagen, målt i skel. Dvs. det har betydning hvor meget en given varmepumpe støjer, hvor den anbringes og om den om nødvendigt kan støjdæmpes yderligere, udover hvad den er udført med fra fabrikantens side. Der kan være ret stor forskel på, hvor meget støj de enkelte varmepumper/mærker udsender. En evt. efterfølgende støjklage fra naboer eller andre vil i givet fald blive behandlet af vores Miljøafdeling. Læs mere om Energistyrelsens støjberegninger for varmepumper på Energistyrelsens hjemmeside på siden om støjberegner.

Hvad gør jeg i forhold til BBR?

Når du har skiftet varmekilde, skal du rette det i BBR. Det gøres via selvbetjeningen her på BBRs hjemmeside.

Når den nye opvarmning er rettet i BBR, så kan du få nedsat afgiften for elforbrug over 4.000 kWh. Du skal kontakte dit eget elselskab og søge om nedsat elvarmeafgift hos dem.

Hvor kan jeg få mere at vide om energibesparelser?

På Energistyrelsens forbrugerside sparenergi.dk er der konkret information om varmepumper, en håndværkerliste, tilskudsordninger, du kan regne din besparelse ud ved at skifte opvarmning, samt gratis telefonisk rådgivning om energibesparelser på tlf. 31 15 90 00.