Frederikssund Kommunes logo

Fjernvarme

Ovenstående kort viser forsyningsområderne i Frederikssund Kommune.

Strategisk Energi- og varmeplan 2022


Kort over forventet fremtidig varmeforsyning i kommunen

Ovenstående kort er fra kommunes Strategisk Energi- og Varmeplan 2022 og viser eksisterende fjernvarmeområder i Frederikssund Kommune. Områderne er vist med grøn. De lilla er områder med potentiale/mulighed for fjernvarme. Det blå område er viser et område, hvor der, da Strategisk Energi- og Varmeplan 2022 blev godkendt, var en betinget godkendelse af et varmeprojekt for fjernvarme. Dette projekt er nu endeligt godkendt. I resten af kommunen og indenfor de orange områder er der ingen forventninger om fjernvarme. 

Områder med fjernvarme

Ligger din ejendom inden for et eksisterende fjernvarmeområde, kan du aftage fjernvarme og din ejendom kan være pålagt tilslutningspligt.

En tilslutningspligt er en forpligtigelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, hvilket indebærer at ejendommens ejer skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning, hvis forsyningsselskabet ønsker det. Bidraget kan have form af en tilslutningsafgift og/eller en fast årlig afgift.

En tilslutningspligt er ikke en aftagepligt. Du kan derfor godt installere en anden opvarmningsform, men pligtige bidrag til dit varmeforsyningsselskab vil stadig være gældende.

I Frederikssund Kommune er der fire varmeværker, der leverer fjernvarme i Frederikssund, Vinge, Jægerspris og Skuldelev. Har du spørgsmål til eller problemer med forsyningen i områderne, kan du finde kontaktoplysninger på selskaberne på kommunens hjemmeside på siden om kontaktoplysninger på varmeselskaber.

Områder med mulighed for fjernvarme

Ligger din ejendom indenfor et potentielt fjernvarmeområde, vil kommunen arbejde for, at din ejendom vil blive tilbudt fjernvarme senest inden udgangen af 2028 jf. kommunens Strategiske Energi- og varmeplan 2022.

Kommunen vil arbejde for at indhente de nødvendige varmeprojektforslag i samarbejde med de relevante forsyninger, og at få varmeprojekterne godkendt inden udgangen af 2023. Herefter har forsyningerne maksimalt 5 år til at realisere deres godkendte projektforslag.

Når et varmeprojekt er godkendt vil den pågældende forsyning kontakte ejendomsejere omfattet af varmeprojektet med nærmere information om den fremtidige varmeforsyning. Det er frit for disse ejendomsejere at tage imod tilbuddet.

Det vil ligeledes være hos den aktuelle forsyning som tilbyder fjernvarme, at ejendomsejerne skal orientere sig vedrørende eventuelle ordninger i ventetiden på fjernvarme.

Områder udenfor eksisterende fjernvarmeområder og udenfor områder med potentiale for fjernvarme

I områderne udenfor eksisterende fjernvarmeområder og udenfor områder med potentiale for fjernvarme kan ejendomme varmeforsynes med individuel opvarmning. Typen af individuel opvarmning, der kan bruges på din ejendom, afhænger af en række forhold, for eksempel afstanden til din nabo og jordforholdene på din grund. 

Er I flere ejendomme i nærområdet, der går med overvejelser om at udskifte olie- eller gasfyret, kan det måske være en mulighed at overveje en fælles opvarmningsløsning. En fælles opvarmningsløsning producerer varme til flere ejendomme, og kan etableres på baggrund af forskellige teknologier.