Frederikssund Kommunes logo

Elforsyning / reduceret elafgift

Elforsyning

Hvis du har problemer med din elforsyning, skal du kontakte dit elselskab.

Reduceret elafgift

Du har mulighed for at søge om reduktion i din elafgift, hvis du har elvarme. Du kan eventuelt få reduktion med tilbagevirkende kraft.

Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte dit elselskab. Selskabet har ofte oplysninger på deres hjemmeside og eventuelt et skema, du skal udfylde.
Vær opmærksom på, at dette skema IKKE skal sendes til os. El-selskaberne kan selv tilgå dine oplysninger via BBR.

Hent din BBR-meddelelse og opdater BBR-oplysninger

Du skal kontakte os, så vi kan ajourføre dine BBR-oplysninger, hvis opvarmningen i din bolig ikke er korrekt registreret.

Herefter kan du hente en korrekt BBR-meddelelse på www.bbr.dk eller www.ois.dk

Hvis dit el-selskab mangler oplysninger

Vi har ikke oplysninger om, hvornår din elvarme er installeret. Det har du selv, fx i form af købs-/håndværkerkvitteringer og/eller forbrugsoplysninger.

Du og dit el-selskab kan hente oplysninger om registreringsdato af elvarme som primær varmekilde i BBR gennem opslagsværket på VisEjendom.