Frederikssund Kommunes logo

Elforsyning / reduceret elafgift

Elforsyning

Hvis du har problemer med din elforsyning, skal du kontakte dit elselskab.

Reduceret elafgift

Du har mulighed for at søge om reduktion i din elafgift, hvis du har elvarme. Du kan eventuelt få reduktion med tilbagevirkende kraft.

Hvad skal du gøre?

Hvis din bolig ikke er registreret korrekt i BBR (Bygnings- og Boligregistret) skal du kontakte os, så vi kan ajourføre BBR. Det enkleste og hurtigste er at ringe til Byggesag på 47 35 10 00 eller benytte www.bbr.dk.

Vi vil gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken borgere eller kommune.

Hent din BBR-meddelelse og opdater BBR-oplysninger

Du skal kontakte os, så vi kan ajourføre dine BBR-oplysninger, hvis opvarmningen i din bolig ikke er korrekt registreret.

Herefter kan du hente en korrekt BBR-meddelelse på www.bbr.dk eller www.ois.dk

Hvis dit el-selskab mangler oplysninger

Vi har ikke oplysninger om, hvornår din elvarme er installeret. Det har du selv, fx i form af købs-/håndværkerkvitteringer og/eller forbrugsoplysninger.