Frederikssund Kommunes logo

Lokalplaner

Med lokalplaner kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplaner kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Byrådet kan herved påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. I en offentlig høring i forbindelse med arbejdet med lokalplanforslaget får du mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag. På baggrund af høringen skal Byrådet tage stilling til om lokalplanen skal vedtages.

Lovgivning

Udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner sker med baggrund i Planloven

Hvad gælder for mig?

Ønsker du at se en lokalplan eller et lokalplanforslag, kan du klikke på kortet. Du kan også søge på din adresse, dit postnummer eller dit matrikelnummer. På den måde kan du kan hente lokalplaner eller lokalplanforslag, som er i høring. Lokalplanerne hentes som PDF-filer.

Vejledning for bygherrer i arbejdet med lokalplaner - proces, tidsplan og indhold.

Oplysninger om lokalplanarbejdet