Frederikssund Kommunes logo

Lokalplaner

Med lokalplaner kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplaner kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Byrådet kan herved påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. I en offentlig høring i forbindelse med arbejdet med lokalplanforslaget får du mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag. På baggrund af høringen skal Byrådet tage stilling til om lokalplanen skal vedtages.

Lovgivning

Udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner sker med baggrund i Planloven

Hvad gælder for mig?

Ønsker du at se en lokalplan eller et lokalplanforslag, kan du finde dem på Frederikssund Kommunes lokalplanportal.

Hvis du ønsker at udarbejde en lokalplan

Hvis du ønsker at få udarbejdet en lokalplan for et område i kommunen kan du læse mere om lokalplanarbejdet og -processen på Frederikssund Kommunes hjemmeside.