Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo


Strategisk Energi- og Varmeplan 2022

Her kan du læse kommunens Strategiske Energi- og Varmeplan 2022.

Strategisk Energi- og Varmeplan 2022 inkl. bilag 1
Bilag 2 - Samfundsøkonomisk screening Skibby
Bilag 3 - Samfundsøkonomisk screening Slangerup og Jørlunde
Bilag 4 - Samfundsøkonomisk screening Frederikssund
Bilag 5 - Forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger

I den Strategiske Energi- og Varmeplan 2022 kan du bl.a. læse om hvor de nuværende fjernvarmeområder er, hvor potentielle kommende fjernvarmeområder er og hvor der ikke vil komme fjernvarme. Dette fremgår af nedenstående kort.

Kort over forventet fremtidig varmeforsyning i kommunen

Det er kommunens ambition af udbrede så meget fjernvarme i kommunen som muligt til konkurrencedygtige forbrugerpriser. Dette vil blive gjort ved at få udarbejdet de nødvendige varmeprojektforslag, i samarbejde med de relevante forsyninger, som understøtter varmeplanens udrulning af fjernvarme.

Kommunen vil arbejde på at indhente de nødvendige varmeprojektforslag fra de relevante forsyninger, og at få disse godkendt inden udgangen af 2023. Herefter har forsyningerne maksimalt 5 år til at realisere deres godkendte projektforslag.

Når et varmeprojekt er godkendt vil den pågældende forsyning kontakte ejendomsejere omfattet af varmeprojektet med nærmere information om den fremtidige varmeforsyning. Det er frit for disse ejendomsejere at tage imod tilbuddet.

Det vil ligeledes være hos den aktuelle forsyning som tilbyder fjernvarme, at ejendomsejerne skal orientere sig vedrørende eventuelle ordninger i ventetiden på fjernvarme.

 I Frederikssund Kommune er der fem varmeværker, der leverer fjernvarme i Frederikssund, Vinge, Jægerspris, Skuldelev og Slangerup. Har du spørgsmål til eller problemer med forsyningen i områderne, kan du finde kontaktoplysninger på selskaberne på kommunens hjemmeside på siden om kontaktoplysninger på varmeselskaber.

Strategisk Energi- og Varmeplan underbygger klimamålsætninger

Den Strategiske Energi- og Varmeplan 2022 er et delbidrag til kommunens klimaplan.

En fossilfri energi- og varmesektor er en forudsætning for, at Frederikssund Kommune kan nå sine klimamålsætninger. Frederikssund Kommune er udfordret af en varmesektor, der bl.a. er baseret på fossile brændsler som olie og gas. Især de individuelle naturgasfyr udgør en stor andel af opvarmningen.

Figur 2. Fordeling af varmekilder i privatboliger i Frederikssund Kommune (2022)

Dette lagkagediagram beskriver fordelingen af varmekilder i privatboliger i Frederikssund Kommune, 2022. Fordelingen er således: 37 % stammer fra naturgas. 35 % stammer fra fjernvarme. 9 % stammer fra el-opvarmning. 9 % stammer fra varmepumper. 6 % stammer fra oliefyr. 3 % stammer fra fast brændsel (fx brænde). 1 % stammer fra øvrige.

Dette lagkagediagram beskriver fordelingen af varmekilder i privatboliger i Frederikssund Kommune, 2022. Fordelingen er således: 37 % stammer fra naturgas. 35 % stammer fra fjernvarme. 9 % stammer fra el-opvarmning. 9 % stammer fra varmepumper. 6 % stammer fra oliefyr. 3 % stammer fra fast brændsel (fx brænde). 1 % stammer fra øvrige.

Udfasningen af individuelle naturgasfyr samt naturgas på forsyningsværkerne er fortsat den største udfordring på varmeområdet og det vigtigste indsatsområde for at komme i mål med at reducere CO2-udledningen fra varmesektoren.

Strategisk Energi- og Varmeplan 2022 underbygger kommunens klimaplan, som blandt andet indeholder en målsætning om, at kommunen som virksomhed skal være fri af fossile brændsler i 2030 og klimaneutral i hele sit geografiske opland i 2045. 

Varmebreve om fremtidige varmeforsyningsmuligheder