Frederikssund Kommunes logo

Naturgas

Af kortet fremgår områderne udlagt til naturgasforsyning i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune arbejder i øjeblikket for at afsøge muligheden for at naturgasområder kan konverteres til fjernvarmeområder. Du kan læse mere om arbejdet, der pågår på kommunens hjemmesid på siden om den strategiske energi- og varmeplan.

Folketinget har vedtaget en lov, der ophæver alle tilslutningspligter til naturgas uanset om de er fastsat i en lokalplan eller i en servitut.

Hvis din ejendom er opvarmet med naturgas, er muligt at fravælge at bruge den kollektive varmeforsyning og opsætte en alternativ varmekilde i stedet. Der kan også være fjernvarme på vej. Du kan læse mere om fjernvarme på kommunens hjemmeside på siden om fjernvarme.

Ønsker du som naturgaskunde at afkoble din gasforsyning, kan du læse mere om Energistyrelsens afkoblingsordning på Energistyrelsens hjemmeside.