Krav til tilkørselsvejen

Tilkørselsvejen er vejen hen til din grund.

Hjælp til med at holde tilkørselsvejen fri, så skraldebilen kan komme frem uden problemer. For at skraldebilen kan komme frem, skal vejen opfylde følgende:

  • Fri kørebredde på mindst 3,5 meter
  • Fri højde på mindst 4 meter
  • Fri for sne og gruset eller saltet i den kolde tid
  • Kunne tåle tung trafik

Dine pligter som grundejer

Sørg for at beskære grene, træer og buske, der vokser ud over vejen fra din grund. Det er din pligt som grundejer. Læs mere om din pligt til at beskære.

Husk at rydde sne og gruse/salte på fortovet ud for din grund. Læs mere mere om din pligt til at holde fortovet

Private veje og private fællesveje

Skal skraldebilen køre af en privat vej for at komme frem til din bolig, skal du selv sørge for vejens stand. På private fællesveje er det normalt en opgave for en grundejerforening eller et vejlaug. Det er således jeres eget ansvar at sørge for, at vejen kan holde til tung trafik.

I skal sørge for, at vejen er ryddet for sne og gruset eller saltet i den kolde tid.

I skal sikre, at belægningen på vejen er stabil nok til, at skraldespandene kan trækkes fra skel og hen til skraldebilen. Undgå derfor at belægge vejen med ærtesten, strandsten, granitskærver eller løst grus.