Frederikssund Kommunes logo

Blespande

Du kan i en begrænset periode få opstillet en gratis beholder til engangsbleer. Der kan højst være opstillet en beholder ad gangen per husstand.

Tilmelding til ordningen

Du kan tilmelde dig ordningen i selvbetjeningsløsningen (kræver MitID) eller ved at kontakte Kundeservice.  

Beholderen leveres i løbet af 14 dage.

Benyttelse af beholderen

Ordningen er gratis for husstanden.

Beholderen er mærket ’Ble-spand’ og du må kun bruge den til brugte engangsbleer. Bleerne skal af hygiejniske årsager pakkes i en plasticpose lukket med knude.

Hvis beholderen benyttes til andet affald, vil den ikke blive tømt, førend det uvedkommende affald er fjernet.

Adgangsregler og tømning

Blespanden tømmes  sammen med husstandens øvrige dagrenovationsbeholdere. Der gælder samme regler for adgangsforhold som for de øvrige beholdere.

Opsigelse

Du kan opsige beholderen ved at henvende dig til Kundeservice. Du skal aflevere spanden i rengjort stand ved skel mod vej eller på nærmere aftalt placering ved husstandens adresse. Spanden afhentes af Frederikssund Kommune.

Ordningen opsiges automatisk efter tre år.

Ordningen kan opsiges uden varsel, hvis beholderen bliver misbrugt i forhold til reglerne for benyttelse.

I tilfælde af at der indføres nye affaldsordninger, kan kommunen opsige ordningen med et varsel på mindst en måned.

Hvem kan bruge ordningen?

Husstande som har blebrugere under 3 år i husstanden eller voksne blebrugere.

Følgende husstande kan få blespande:

  • Husstande der har egne beholdere på hjul
  • Husstande der har sækkeløsning på grund af vanskelige adgangsforhold (her er spanden dog et ekstra sækkestativ)

Følgende husstande kan ikke få blespande

  • Husstande i etageboliger og andre bebyggelser med fælles beholdere

Ejerskab, vedligeholdelse og erstatningsvilkår

Spandene ejes af Frederikssund Kommune. Spandene udlånes til husstanden i et tidsrum på indtil tre år med mulighed for forlængelse. Almindelig renholdelse foretages af husstanden.

Husstanden er erstatningspligtig for skader, der skyldes fejlagtig brug af spanden, hærværk, påkørsler og lignende. Husstandens erstatningspligt gælder også ved tyveri eller bortkomst af spanden.

Dagrenovationsordningen dækker skader, der skyldes slidtage ved daglig brug og skader som opstår ved tømning af spanden.