Frederikssund Kommunes logo

Adgangskrav for afhentning af renovation

Her kan du læse om regler for adgangsforhold og dine forpligtelser som grundejer.

Regler for adgangsforhold

I kommunens regulativ for husholdningsaffald er der en række regler for adgangsforhold, som du skal overholde, for at vi kan hente dit affald.

Hvis du ikke kan overholde kravene, skal du køre dine beholdere frem til skel mod vej, så de er klar til afhentning, den dag vi kommer og tømmer. Du kan tilmelde dig vores sms service og få varsel om tømning.

Illustration af adgangsforhold ved bolig

Adgangsforholdene skal opfylde følgende krav:

 1. Beholderne må højst stå 5 meter fra skel mod vej
 2. Et jævnt og kørefast underlag af asfalt, fliser eller en tilsvarende belægning
 3. Fri passage i en bredde på 1 meter
 4. Fri passage i en højde på 2,2 meter
 5. Ingen trappetrin
 6. Maks. en havelåge. Lågen skal kunne åbnes i oprejst stilling og må ikke kunne smække i. 
 7. Må højst stige eller falde 10 centimeter for hver meter
 8. Et godt lys på adgangsvejen i den mørke tid
 9. Ryddet for sne og is
 10. Gruset eller saltet i glat føre

Krav til tilkørselsvejen

Tilkørselsvejen er vejen hen til din grund.

Hjælp til med at holde tilkørselsvejen fri, så skraldebilen kan komme frem uden problemer. For at skraldebilen kan komme frem, skal vejen opfylde følgende:

 • Fri kørebredde på mindst 3,5 meter
 • Fri højde på mindst 4 meter
 • Fri for sne og gruset eller saltet i den kolde tid
 • Kunne tåle tung trafik

Dine pligter som grundejer

Sørg for at beskære grene, træer og buske, der vokser ud over vejen fra din grund. Det er din pligt som grundejer. Læs mere om din pligt til at beskære.

Husk at rydde sne og gruse/salte på fortovet ud for din grund. Læs mere mere om din pligt til at holde fortovet

Private veje og private fællesveje

Skal skraldebilen køre af en privat vej for at komme frem til din bolig, skal du selv sørge for vejens stand. På private fællesveje er det normalt en opgave for en grundejerforening eller et vejlaug. Det er således jeres eget ansvar at sørge for, at vejen kan holde til tung trafik.

I skal sørge for, at vejen er ryddet for sne og gruset eller saltet i den kolde tid.

I skal sikre, at belægningen på vejen er stabil nok til, at skraldespandene kan trækkes fra skel og hen til skraldebilen. Undgå derfor at belægge vejen med ærtesten, strandsten, granitskærver eller løst grus.

Vis hensyn

Renovationsmedarbejderne henter store mængder affald hver dag. Gode arbejdsforhold hjælper til at undgå, at de bliver nedslidt eller får arbejdsskader. Når dine beholdere er lette at komme til, passer du på renovationsmedarbejderen.

Husk, at håndtaget skal vende ud mod skraldemanden, når han kommer og tømmer og at beholderne ikke må være overfyldte. Det vil sige at låget skal være lukket og affaldet ikke må sidde fast i beholderne ellers har skraldemanden ret til at afvise at tømme dem indtil forholdene er bragt i orden.