Frederikssund Kommunes logo

Adgangsforhold

Her kan du læse om regler for adgangsforhold og størrelsen på de forskellige beholdere, du kan have ved din bolig.

Regler for adgangsforhold

I kommunens regulativ for husholdningsaffald er der en række regler for adgangsforhold, som du skal overholde, for at vi kan hente dit affald. Du kan læse nærmere ved at følge linkene nedenfor.

Hvis du ikke kan overholde kravene til standplads og adgangsvej, skal du køre dine beholdere frem til skel, så de er klar til afhentning, den dag vi kommer og tømmer.

Læs om krav til standpladsen (der hvor dine beholdere står, når de skal tømmes)

Læs om krav til adgangsvejen (vejen hen til beholderne på din grund)

Læs om krav til tilkørselsvejen (skraldebilens vej hen til din grund)

Vis hensyn

Skraldemanden henter store mængder affald hver dag. Gode arbejdsforhold for skraldemanden hjælper til at undgå, at han bliver nedslidt eller får arbejdsskader. Når dine beholdere er lette at komme til, passer du på skraldemanden.

Husk, at håndtaget skal vende ud mod skraldemanden, når han kommer og tømmer. Dine skraldespande har dobbeltlåg. Det betyder, at de kan stå med håndtagene ud mod skraldemanden, uden at det er besværligt for dig at lægge affaldet i spandene.

Husk også, at pakke skarpe genstande, uhygiejnisk affald og støvende affald ekstra godt ind.

Størrelsen på beholdere

Standardstørrelsen på beholdere til madaffald er 110 liter.

Standardstørrelsen på beholdere til restaffald er 190 liter. I sommerhusområderne er de fleste beholdere dog på 240 liter.

Papirspande er på 190 liter.

Blespande er på 140 liter.

Mål

En 110/140L beholder har ca. målene: 49 x 55 x 110 cm (bredde x dybde x højde)

En 190L beholder har ca. målene: 49 x 73 x 110 cm (bredde x dybde x højde)

En 240L beholder har ca. målene: 58 x 73 x 110 cm (bredde x dybde x højde)