Frederikssund Kommunes logo

Storskraldsordningen

Du kan få hentet storskrald fire gange om året på faste dage i henholdsvis marts, juni, august og oktober/november. Du skal tilmelde dig fra gang til gang. 

Storskrald er bundtet pap, møbler, hårde hvidevarer og andet større indbo. Du kan også få hentet andet affald, hvis det er sorteret og pakket i klare plastsække - se nærmere nedenfor. Dog ikke almindelig dagrenovation, bygningsaffald eller haveaffald.

Følg med i den aktuelle drift på www.frederikssund.dk/mitaffald

Hvordan tilmelder jeg mig?

Storskraldsordningen er en ordning, hvor du skal tilmelde dig fra gang til gang. Tilmeld dig her i selvbetjeningsløsningen (link). Når du har trykket på linket og tastet din adresse, kan du se, hvilke dage vi kommer nær dig.

Du kan også tilmelde dig hos Kundeservice på telefon 70 25 70 60.

Vi skal have din tilmelding senest søndag i ugen op til, at vi henter storskrald i dit område. Hvis du har ændringer til din bestilling, skal du ringe til kundeservice senest fredag. Du kan ikke ændre din tilmelding i selvbetjeningsløsningen.

Hvis du ikke kan finde din adresse i selvbetjeningsløsningen, kan du kontakte Affaldskontoret på 4735  1000 eller på affald@frederikssund.dk.

Du kan se aktuelle bestillinger i din affaldsplan.

Afhentning af storskrald

På afhentningsdagen skal dit storskrald stå synligt ved skellet til din ejendom. Husk, at vi starter indsamlingen allerede kl. 7. Ved mange tilmeldinger på en rute kan afhentning den efterfølgende dag forekomme.

Dit storskrald skal være sorteret og pakket efter nedenstående forskrifter, ellers tager vi det ikke med.    

Hvem kan være med? 

Alle borgere og grundejere kan få afhentet storskrald.

Bor du i en bebyggelse, hvor vi ikke kan holde direkte ved din adresse, gælder der særlige regler for storskrald. Spørg din vicevært eller foreningsbestyrelse, om der er fælles indsamling af storskrald i din bebyggelse.

Er du ansvarlig for affaldshåndteringen i en bebyggelse med fælles beholdere, sækkestativer eller fælles opsamlingspladser, kan du læse mere på siderne om affald i boligforeninger og boligselskaber med fælles beholdere.

Hvad kan jeg få hentet?

Ja tak til 

 • Møbler og indbo. Hvert møbel må højst veje 50 kg og være 2 m langt. Højst tre enheder pr. gang. 
 • Elektronik. Fx fjernsyn, radioer og computere. Højst tre enheder pr. gang.
 • Hårde hvidevarer. Hvis en enhed vejer over 50 kg, skal du gøre opmærksom på det ved tilmeldingen. Højst tre enheder pr. gang.
 • Jern & Metal. Som udgangspunkt må hver enhed højst veje 50 kg og være 1x1 m. Du kan dog få én ting med pr. gang som vejer over 50 kg - husk at gøre opmærksom på det ved tilmeldingen. NB! Cykler tages kun med hvis de er forsynet med en seddel mærket ”Storskrald”. Græsslåmaskiner tages kun med, hvis de er tømt for motorolie og benzin. Højst tre enheder pr. gang.
 • Småt brændbart. I klare plastsække. Højst to sække a 15 kg pr. gang.
 • Metalemballager. Uden madrester og pakket i klare plastiksække. Højst to sække pr. gang.
 • Hårde plastemballager. Uden madrester og pakket i klare plastiksække. Højst to sække pr. gang.
 • Pap. Rent, tørt og bundtet med snor.
 • Grene. Bundtet med snor. Maks. 1 m lang og 50 cm i diameter. Højst to bundter pr. gang.

Ved afhentningen i marts tager vi også dit brugte juletræ (uden fod) med.

Småt brændbart i klare sække tages ikke med, hvis der er genanvendeligt affald i sækken. Husk at frasortere især pap, papir, glas, metal og elektronik.  

Nej tak til

 • Bygningsaffald; fx døre, vinduer, gulvbrædder, sanitetsudstyr, tagplader, beton, mursten, brændeovne, flasker og malerbøtter.
 • Haveaffald; fx afklip og jord.
 • Dagrenovation; fx uhygiejnisk affald og madaffald.

Storskrald fra boligselskaber, der ikke kan benytte storskraldsordningen

Et boligselskab kan komme på den såkaldte ”boligselskabsliste", der giver adgang til at boligselskabet selv kører beboernes affald til genbrugspladsen uden ekstra betaling, hvis en række kriterier er opfyldt.

For at komme på boligselskabslisten, skal boligselskabet først og fremmest henvende sig til Frederikssund Kommune via affald@frederikssund.dk for, at få behandlet deres ansøgning.

Et boligselskab kan komme på boligselskabslisten, hvis alle de følgende forholde gør sig gældende:

 • Kommunen har en storskraldsordning, som bl.a. finansieres ved, at alle boligselskaber betaler.
 • Kommunen/renovatøren kan ikke hente storskrald fra det pågældende boligselskab på grund af de fysiske forhold eller lignende.
 • Kommunen har aftalt med det pågældende boligselskab, at de, på grund af den manglende afhentning af storskrald via kommunens ordning, som alternativ på ”storskraldsordningens” vegne kan aflevere beboernes storskrald på genbrugsstationen uden at betale.
 • Aftalen gælder kun storskrald fra beboernes boliger, dvs. ikke affald fra boligselskabet fx fra bygningsvedligehold, administration, fællesrum, pleje af udendørs arealer herunder også haveaffald og lignende

 Når boligselskabet ankommer til genbrugsstationen, skal der gøres følgende:

 •  Pladsmedarbejderne på genbrugsstationen udleverer fritagelseskort med QR-kode. 
 • Scan QR-koden og søg om fritagelse (indenfor 30 minutter). 
 • Sæt flueben i boligselskaber. 
 • Indtast dit telefonnummer for bekræftelse. 
 • Tag et billede af affaldet.  
 • Tryk opret fritagelse.