Frederikssund Kommunes logo

Genbrugspladser

Genbrugspladserne

Frederikssund Kommune har tre genbrugspladser i henholdsvis Skibby, Jægerspris og Frederikssund- du finder info om pladserne via Vestforbrændings hjemmeside vedrørende genbrugspladser.

Her kan du som borger eller sommerhusejer frit aflevere næsten alle typer affald. Virksomheder skal betale per besøg eller købe et årskort.

OBS: Fra 1. januar 2023 overgår betalingen for virksomheder til et automatisk system baseret på nummerpladescanning - du kan læse mere om dette her: Nummerpladeaflæsning for erhverv på genbrugsstationen

Den daglige drift af genbrugspladserne varetages af Vestforbrænding I/S.

Åbningstider

Alle pladser har åbent kl. 10 - 18 alle dage. Der er dog lukket: 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

Genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsplads har begrænsede åbningstider: Torsdag og fredag kl. 10-16 og lørdag kl. 10-15. På helligdage, der falder på en åbningsdag fra 10-15. Se de seneste fund på genbrugsbutikkens side på Facebook.

Kompostjord til afhentning

På kommunens genbrugspladser er der hvert forår mulighed for i en periode at afhente færdig kompost omkring marts til maj måned. På Vestforbrændings hjemmeside vedrørende kompostordningen kan du hvert år finde de præcise datoer.

Tips og regler

Respekter reglerne

Hvis genbrugspladsen skal fungere efter hensigten, skal reglerne følges. Spørg gerne om vejledning. Herudover er der høflig selvbetjening.

Adgang til pladsen

Der er adgang for køretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg samt en eventuel tilhørende trailer.

Kun klare sække

Medbringer du affald i sække, skal de være af klar plast. Det gælder også haveaffald. Klare plastsække kan købes i de fleste dagligvarebutikker eller byggemarkeder.

Brug skiltene på pladsen

Læs skiltene på pladsen og spørg en medarbejder, hvis du er i tvivl.

En god idé

Hvis I har været to til at læsse store ting, bør I også være to til at læsse af igen - og ikke mindst op i containeren. Det skåner ryggen!

Hvad kan du aflevere?

Du kan aflevere næsten alle typer affald på genbrugspladsen.

Du kan dog ikke aflevere

Husk at du kun kan aflevere jord i begrænsede mængder

Du kan aflevere op til en kubikmeter lettere forurenet eller ren jord på genbrugspladsen. Du skal blot oplyse dit navn, og hvor jorden kommer fra. Har du mere jord, gælder særlige regler for flytning af jord. 

Husk at anmelde affald fra byggeri, før du river ned eller renoverer

Du har pligt til at anmelde affald fra byggeri til kommunen, hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Asbestholdigt affald og termoruder fra 1950 - 1977 skal altid anmeldes til kommunen uanset mængde.

Når du afleverer affald fra byggeri på genbrugspladsen, skal du altid medbringe en anvisning fra kommunens affaldsafdeling. Anvisningen skal vises til en pladsmedarbejder ved første besøg.

Det er kun muligt at aflevere op til 10 eternitplader med/uden asbest pr. projekt på kommunens genbrugspladser. Asbestholdigt affald skal altid anmeldes til kommunen på forhånd. 

Læs mere om anmeldelse af byggeaffald