Frederikssund Kommunes logo

Genbrugspladser

Genbrugspladserne

Frederikssund Kommune har tre genbrugspladser, beliggende i henholdsvis Skibby, Jægerspris og Frederikssund.  

Her kan du som borger eller sommerhusejer frit aflevere næsten alle typer affald. Virksomheder skal betale per besøg eller købe et årskort.

Den daglige drift af genbrugspladserne varetages af Vestforbrænding I/S.

Forholdsregler vedrørende Covid-19

Genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsstation holder lukket for at minimere smitterisikoen med COVID-19. Genåbning af butikken afventer nye retningslinjer fra myndighederne.

For at mindske risiko for smittespredning og undgå lange køer ved genbrugsstationerne anbefaler Vestforbrænding, at man kun kører på genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt.

Adgangen til genbrugsstationen bliver reguleret af personalet på stedet. Det betyder, at bilerne bliver lukket ind i hold, alt efter hvor meget plads der er på den enkelte genbrugsstation. Der kan derfor opstå ventetid uden for den enkelte genbrugsstation.

Erhverv har forkørselsret. På Frederikssund Genbrugsplads er der indrettet en særlig bane til erhverv. På Jægerspris og Skibby genbrugspladser bliver erhverv sluset udenom køen af portvagten.

For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, skal man overholde følgende anvisninger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale
  • Sorter dit affald hjemmefra og gør opholdet så kort som muligt
  • Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af
  • Maks. en person ved containeren  ad gangen
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder).
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen
  • Medbring selv handsker, skovl og kost. 

Følg med i forholdsreglerne vedrørende COVID-19 på Vestforbrænding hjemmeside

Åbningstider

Alle pladser har åbent kl. 10 - 18 alle dage. Der er dog lukket: 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

Genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsplads har begrænsede åbningstider: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 13-17 og lørdag kl. 10-15. Se de seneste fund på genbrugsbutikkens side på Facebook.

Tips og regler

Respekter reglerne

Hvis genbrugspladsen skal fungere efter hensigten, skal reglerne følges. Spørg gerne om vejledning. Herudover er der høflig selvbetjening.

Adgang til pladsen

Der er adgang for køretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, samt en eventuel tilhørende trailer.

Kun klare sække

Medbringer du affald i sække, skal de være af klar plast. Det gælder også haveaffald. Klare plastsække kan købes i de fleste dagligvarebutikker.

Start hjemmefra!

Pak din bil eller trailer efter pladsens opbygning, så er det lettere at læsse af. Du kan finde et kort over indretningen af den enkelte plads på pladsens egen hjemmeside (gå til siden ved hjælp af linkene nedenfor og vælg derefter zonekort):

Brug skiltene på pladsen

Læs skiltene på pladsen og spørg en medarbejder, hvis du er i tvivl

En god idé

Hvis I har været to til at læsse store ting, bør I også være to til at læsse af igen - og ikke mindst op i containeren. Det skåner ryggen!

Hvad kan du aflevere?

Du kan aflevere næsten alle typer affald på genbrugspladsen.

Du kan dog ikke aflevere

Husk, at du kun kan aflevere jord i begrænsede mængder

Du kan aflevere op til en kubikmeter lettere forurenet eller ren jord på genbrugspladsen. Du skal blot oplyse dit navn, og hvor jorden kommer fra. Hvis du har mere jord, gælder særlige regler for flytning af jord.

Husk at anmelde affald fra byggeri, før du river ned

Husk, at du har pligt til at anmelde affald fra byggeri til kommunen, hvis arbejdet frembringer mere end 1 tons affald eller berører et areal over 10 m². Reglen gælder også, selvom du selv kører det til genbrugspladsen! Vi skal have din anmeldelsen senest 14 dage inden, at du begynder på arbejdet. Hvis affaldet indeholder asbest, skal det altid anmeldes uanset mængde.

Når du afleverer affald fra byggeri på genbrugspladsen, skal du altid medbringe en anvisning fra kommunens affaldskontor. Anvisningen skal vises til en pladsmedarbejder ved første besøg.

Læs mere om anmeldelse af byggeaffald