Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Genbrugspladser

Frederikssund Kommune har tre genbrugspladser, beliggende i henholdsvis Skibby, Jægerspris og Frederikssund.  

Her kan du som borger eller sommerhusejer frit aflevere næsten alle typer affald. Virksomheder skal betale per besøg eller købe et årskort.

Den daglige drift af genbrugspladserne varetages af Vestforbrænding I/S.

Åbningstider

Alle pladser har åbent kl. 10 - 18 alle dage. Der er dog lukket: 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

Genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsplads har begrænsede åbningstider: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 13-17 og lørdag kl. 10-15. Se de seneste fund på genbrugsbutikkens side på Facebook.

Tips og regler

Respekter reglerne

Hvis genbrugspladsen skal fungere efter hensigten, skal reglerne følges. Spørg gerne om vejledning. Herudover er der høflig selvbetjening.

Adgang til pladsen

Der er adgang for køretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, samt en eventuel tilhørende trailer.

Kun klare sække

Medbringer du affald i sække, skal de være af klar plast. Det gælder også haveaffald. Klare plastsække kan købes i de fleste dagligvarebutikker.

Start hjemmefra!

Pak din bil eller trailer efter pladsens opbygning, så er det lettere at læsse af. Du kan finde et kort over indretningen af den enkelte plads på pladsens egen hjemmeside (gå til siden ved hjælp af linkene nedenfor og vælg derefter zonekort):

Brug skiltene på pladsen

Læs skiltene på pladsen og spørg en medarbejder, hvis du er i tvivl

En god idé

Hvis I har været to til at læsse store ting, bør I også være to til at læsse af igen - og ikke mindst op i containeren. Det skåner ryggen!

Hvad kan du aflevere?

Du kan aflevere næsten alle typer affald på genbrugspladsen.

Du kan dog ikke aflevere

  • Almindelig dagrenovation (affald med madrester eller uhygiejnisk affald)
  • Døde dyr 
  • Kanyler og nåle (aflevér på apoteket)
  • Medicinrester (aflevér på apoteket)
  • Ulovligt fyrværkeri
  • Skrotbiler

Husk, at du kun kan aflevere jord i begrænsede mængder

Du kan aflevere op til en kubikmeter lettere forurenet eller ren jord på genbrugspladsen. Du skal blot oplyse dit navn, og hvor jorden kommer fra. Hvis du har mere jord, gælder særlige regler for flytning af jord.

Læs mere om jordflytning.

Husk at anmelde affald fra byggeri, før du river ned

Husk, at du har pligt til at anmelde affald fra byggeri til kommunen, hvis arbejdet frembringer mere end 1 tons affald eller berører et areal over 10 m². Reglen gælder også, selvom du selv kører det til genbrugspladsen! Vi skal have din anmeldelsen senest 14 dage inden, at du begynder på arbejdet. Hvis affaldet indeholder asbest, skal det altid anmeldes uanset mængde.

Når du afleverer affald fra byggeri på genbrugspladsen, skal du altid medbringe en anvisning fra kommunens affaldskontor. Anvisningen skal vises til en pladsmedarbejder ved første besøg.

Læs mere om anmeldelse af byggeaffald