Frederikssund Kommunes logo

Hvordan bliver mit affald hentet og hvor ofte?

Alle boliger i kommunen skal have en affaldsordning ved husstanden og er forpligtet til at sortere deres affald.

Der skal sorteres i henholdsvis restaffald, madaffald, plast, mad- og drikkekartoner, glas, papir, metal, pap og farligt affald.

Beholdersammensætning og -størrelse

I Frederikssund Kommune er affaldsbeholderne ved en normal husstand opdelt i fire beholdere, som vist nedenfor.

Fire affaldsbeholdere med mål

Standardstørrelsen på beholdere ved almindelige husstande er 240 liter.

Blespande er på 140 liter.

Mål

En 110/140L beholder har ca. målene: 49 x 55 x 110 cm (bredde x dybde x højde)

En 240L beholder har ca. målene: 58 x 74 x 110 cm (bredde x dybde x højde)

Hvor ofte bliver spandene tømt?

Alle affaldstyper på nær farligt affald og tekstiler afhentes med en fastsat hyppighed som modsvarer behovet hos husstandsstørrelse på 5 personer og derunder.

Tømmefrekvenser

For husstande med individuelle beholdere:

 • Rest- og madaffald: Hver 2. uge
 • Glas og plast: Hver 2. uge
 • Pap: Hver 4. uge
 • Papir og metal: Hver 6. uge

For boligforeninger med fællesbeholdere

 • Restaffald : Hver 2. uge
 • Madaffald: Hver 2. uge
 • Plast: Hver 2. uge
 • Glas: Hver 2. uge
 • Pap: Hver 4. uge
 • Papir: Hver 6. uge
 • Metal: Hver 6. uge

Du finder den specifikke tømmekalender for din adresse via selvbetjeningsløsningen på www.frederikssund.dk/mitaffald

Hvad tid på dagen bliver beholderne tømt?

Jf. renovatørens kontrakter må de tømme affaldsbeholderne i tidsrummet mellem 06.00 - 20.00 på tømmedagen. Der er ikke mulighed for at få tilpasset tidspunktet yderligere til de enkelte adresser, da det konkrete tidspunkt afhænger af renovatørens øvrige ruteplanlægning.

Hvordan bliver affaldet tømt?

Alle vores renovationsbiler er opdelt, så de har to rum. Renovationsbilen er opdelt 60/40 ligesom spandene, så vi undgår at få de to tømte fraktioner blandet sammen. Én renovationsbil kan så kun tømme to forskellige fraktioner på sin tur, så du kan være sikker på, at fraktionerne ikke bliver blandet sammen.