Frederikssund Kommunes logo

Info om affaldsordninger og regler for adgangsforhold

Alle boliger i kommunen skal have en affaldsordning - se hvordan den er sammensat og se tømmefrekvenserne for de forskellige beholdere her
Læs mere om regler for adgangsforhold og dine forpligtelser som grundejer.
Du skal huske at pakke dit madaffald i den særlige grønne madaffaldspose. Du kan også få udleveres en lille grøn spand til madaffaldet.
Har du tit for lidt plads til affaldet, skal du bestille en ekstra beholder. Du kan også købe en ekstrasæk til restaffald.
Hvis du flytter ind i en nyopført bolig, skal du selv henvende dig til for at få leveret beholdere til dagrenovation.
Du kan i en begrænset periode få opstillet en gratis beholder til engangsbleer.
Du kan få hentet storskrald fire gange om året på faste dage. Du skal tilmelde dig fra gang til gang.