Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Betaling for renovation

Vi sender en opkrævning to gange om året i februar og august. Som udgangspunkt sender vi opkrævningen til din digitale postkasse. Har du tilmeldt betalingen til Betalingsservice, fremgår hele betalingsteksten af din betalingsservicemeddelelse.

Du kan se tilmeldte beholdere og de aktuelle årlige gebyrer på din ejendom i din affaldsplan. Det er ikke nødvendigt at logge ind. Du skal kun bruge ejendommens adresse.

Øvrige takster finder du på kommunens takstblad for renovation.

Hvem får regningen? 

Vi sender opkrævningen til den person, der er registreret som ejer af ejendommen. Hvis der er registreret flere ejere, vil der kun blive sendt en opkrævning til den ejer, der er registreret som hovedejer.

Hvis du bor i lejebolig, andelsbolig eller i en ejendom med fælles beholdere, betaler du sandsynligvis for renovation i forbindelse med betaling af husleje eller fællesudgifter. 

Hvordan betaler jeg?

Den påtrykte FIK kode kan benyttes ved betaling på posthuset eller i netbank. Du kan tilmelde regningen til betalingsservice i din netbank.

Hvis du ikke betaler rettidigt, vil du modtage en rykkerskrivelse med ny betalingsfrist.

Hvad betaler jeg for?

Du betaler et gebyr for adgang til genbrugsordninger m.v. for hver bolig på ejendommen. Beløbet dækker blandt andet din adgang til genbrugspladser, storskrald, ordninger for farligt affald og glas- og papirordninger. Gebyret er obligatorisk, da ordningerne ikke kan vælges fra. Gebyret opkræves også på ubebyggede grunde, herunder eksempelvis tomme byggegrunde og fritidsgrunde.

Herudover betaler du et beløb for hver beholder til dagrenovation, der er opstillet ved boligen. Beløbet dækker blandt andet afhentning og behandling af dagrenovation samt den løbende udskiftning af beholderne. Prisen varierer med antal og størrelse af beholdere til dagrenovation. Du skal som minimum have et sæt med en beholder til restaffald og en beholder til madaffald per bolig (et "kildesorteret obligatorisk beholdersæt"). Du kan ikke vælge affaldsbeholdere helt fra.

Spande til papir og spande til bleer er ikke omfattet af en årlig takst. De fremgår derfor ikke af din regning.

Hvis der har været ændringer i forholdene på din ejendom i løbet af året, vil ændringsgebyr og efterregulering af tømningsgebyrer fremgå af opkrævningen af den næste rate.

Lovgrundlag

Kommunens affaldsordninger for husholdninger er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunen skal lave affaldsordninger, som borgere og grundejere har pligt til at benytte. Pligten til at benytte de kommunale ordninger fremgår af bekendtgørelsens §39. I bekendtgørelsens kapitel 8 finder du reglerne for kommunens fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer.

Jeg er flyttet - skal jeg have noget tilbage?

Vi laver ikke flytteafregninger. Hvis du har købt eller solgt en ejendom, skal du selv ordne eventuelle mellemværender med den, du har handlet med. Det foregår typisk i forbindelse med en refusionsopgørelse, som ejendomsmægleren eller en advokat står for.

Hvis der for nylig har været ændringer i renovationsforholdene på din ejendom, eller hvis du har bestilt ekstra tømninger af dit affald, skal du som sælger sørge for at få de korrekte beløb med på refusionsopgørelsen. De vil nemlig blive opkrævet hos køber sammen med den efterfølgende rate.