Frederikssund Kommunes logo

Betaling for renovation

OBS: Taksterne for de nye ordninger med flere affaldsbeholdere, der udrulles i løbet af 2022, forventes først at slå igennem i 2023, når disse er endeligt vedtaget. Derfor er nedenstående stadig gældende året ud.

Vi opkræver betaling for renovation sammen med ejendomsskatten men som en særskilt post på opkrævningen. Første rate har betalingsfrist den 1. januar, og anden rate den 1. juli.

Hvis du bor i lejebolig, andelsbolig eller i en ejendom med fælles beholdere, betaler du sandsynligvis for renovation i forbindelse med betaling af husleje eller fællesudgifter. 

Du kan se tilmeldte beholdere og de aktuelle årlige gebyrer på din ejendom i selvbetjeningsløsningen Mit affald. Øvrige takster finder du på kommunens takstblad for renovation.

Hvad betaler jeg for?

Du betaler et gebyr for adgang til genbrugsordninger m.v. for hver bolig på ejendommen. Beløbet dækker blandt andet din adgang til genbrugspladser, storskrald, ordninger for farligt affald og glas- og papirordninger. Gebyret er obligatorisk, da ordningerne ikke kan vælges fra. Gebyret opkræves også på ubebyggede grunde, herunder eksempelvis tomme byggegrunde og fritidsgrunde.

Herudover betaler du et beløb for hver beholder til dagrenovation, der er opstillet ved boligen. Beløbet dækker blandt andet afhentning og behandling af dagrenovation samt den løbende udskiftning af beholderne. Prisen varierer med antal og størrelse af beholdere til dagrenovation. Du skal som minimum have et sæt med en beholder til restaffald og en beholder til madaffald per bolig (et "kildesorteret obligatorisk beholdersæt"). Du kan ikke vælge affaldsbeholdere helt fra.

Spande til papir og spande til bleer er ikke omfattet af en årlig takst. De fremgår derfor ikke af din regning.

Hvis der har været ændringer i forholdene på din ejendom i løbet af året, vil ændringsgebyr og efterregulering af tømningsgebyrer fremgå af opkrævningen af den næste rate.

Lovgrundlag

Kommunens affaldsordninger for husholdninger er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunen skal lave affaldsordninger, som borgere og grundejere har pligt til at benytte. Pligten til at benytte de kommunale ordninger fremgår af bekendtgørelsens §39. I bekendtgørelsens kapitel 8 finder du reglerne for kommunens fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer.

Jeg er flyttet - skal jeg have noget tilbage?

Vi laver ikke flytteafregninger. Hvis du har købt eller solgt en ejendom, skal du selv ordne eventuelle mellemværender med den, du har handlet med. Det foregår typisk i forbindelse med en refusionsopgørelse, som ejendomsmægleren eller en advokat står for.

Hvis der for nylig har været ændringer i renovationsforholdene på din ejendom, eller hvis du har bestilt ekstra tømninger af dit affald, skal du som sælger sørge for at få de korrekte beløb med på refusionsopgørelsen. De vil nemlig blive opkrævet hos køber sammen med den efterfølgende rate.