Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Velfærdsudvalget

Velfærdsudvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Velfærdsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af ældre- og træningsområdet samt integrationsområdet. Herunder: 

 • Midlertidige pladser
 • Visitationen
 • Hjælpemidler
 • Personlig og praktisk hjælp.
 • Sygepleje
 • Plejeboliger
 • Træning og genoptræning efter serviceloven
 • Træning og genoptræning efter sundhedsloven
 • Madproduktion
 • Daghjem
 • Integrationsområdet, herunder midlertidig indkvartering af flygtninge.
 • Samarbejde med Ældrerådet, idet det bemærkes, at alle fagudvalg samarbejder med rådet, men at Velfærdsudvalget er rådets primære referenceudvalg
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner under udvalgets område samt bruger- og pårørenderåd inden for botilbudene.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.