Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelse

Udvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 0-6 års området samt familieområdet, der bl.a. omfatter særlig støtte til børn og unge. Herunder:

 • Dagpleje
 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Sundhedspleje
 • Specialbørnehave
 • Tidlig indsats
 • Børn med handicap
 • Familieområdet, herunder særlig støtte til børn og unge
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner under udvalgets område
 • Samarbejde med forældrebestyrelser i dagtilbud.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område.
 • Planlægning og opstart af bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område.