Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kultur

Udvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kultur, turisme, erhverv samt arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Herunder:

 • Borgerservice og kontrol med socialt bedrageri
 • Opgaver og ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik
 • Opgaver og ydelser efter lov om aktiv socialpolitik
 • Opgaver og ydelser efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel
 • Opgaver i relation til danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.
 • Integration i forhold til job og beskæftigelse
 • Erhvervspolitik og –strategi
 • Erhvervsservice og –udvikling, herunder erhvervsudvikling i Vinge og samarbejde med Frederikssund Erhverv og Væksthus Hovedstaden
 • Turisme
 • Kulturhuse og kulturaktiviteter
 • Bibliotek
 • Musikskole, teater og biografer
 • Museer og lokalarkiver
 • Samarbejde med Kulturrådet
 • Samarbejde med Frederikssund Erhverv
 • Samarbejde med Destination Fjordlandet.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.