Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræt

Udvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af unge-, fritids- og idrætsområdet. Herunder:

 • Ungdomsklub
 • 10. Klasse
 • Ungdomsskole
 • SSP-samarbejdet
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Ungekontakten
 • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
 • Ungerådet
 • Idræts- og fritidsaktiviteter
 • Integration i forhold til idræts- og fritidsaktiviteter
 • Folkeoplysning
 • Regler for udlån og udleje af lokaler og for tilskud til foreninger m.v
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner under udvalgets område
 • Samarbejde med samtlige interessenter på Campus/ungdomsuddannelser
 • Samarbejde med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
 • Samarbejde med Frederikssund Idrætsråd
 • Samarbejde med Aftenskolernes Samråd.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.