Frederikssund Kommunes logo

Social og sundhed

Udvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet. Herunder:

 • Det nære sundhedsvæsen og udvikling af sundhedshus/nærhospital
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Tandpleje
 • Kommunalt lægeligt udvalg (KLU)
 • Socialpsykiatri
 • Krisecentre og herberg
 • Hjemløse
 • Voksne med handicap
 • Misbrugsbehandling
 • Frivilligt socialt arbejde
 • Tilsyn med institutioner
 • Den aktivitetsbestemte medfinansiering
 • Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
 • SundhedsaftaleSamarbejde med Handicaprådet
 • Samarbejder med private og selvejende institutioner samt bruger- og pårørenderåd inden for botilbuddene.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område.
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.