Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet. Herunder:

 • Sundhedsprofiler
 • Sundhedspleje
 • Tandpleje
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Kommunalt lægeligt udvalg (KLU)
 • Socialpsykiatri
 • Voksne handicappede
 • Misbrugsbehandling
 • Tilsyn med institutioner
 • Den aktivitetsbestemte medfinansiering
 • Det nære sundhedsvæsen og udvikling af sundhedshus
 • Frivilligt socialt arbejde
 • Samarbejde med frivillige og brugerstyrede centre
 • Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
 • Sundhedsaftale
 • Samarbejder med Handicaprådet, idet det bemærkes, at alle fagudvalg samarbejder med rådet, men at Social og sundhedsudvalget er rådets primære referenceudvalg
 • Dialog og samarbejde med private og selvejende institutioner samt bruger- og pårørenderåd under udvalgets område.0

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område.
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.