Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFO

Udvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af skole og fritidsområdet. Herunder:

  • Folkeskoler
  • Specialskoler
  • Skolefritidsordninger og klub
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner under udvalgets område
  • Samarbejde med skolebestyrelser og forældrebestyrelser for klubber.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

  • Politikker og planer indenfor udvalgets område
  • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.