Frederikssund Kommunes logo

Plan og teknik

Udvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af planområdet, arealanvendelse samt det tekniske område. Herunder:

 • Kommuneplan
 • Lokalplaner
 • Landzonetilladelser
 • Myndighedsopgaver indenfor miljøområdet
 • Vandforsyning og spildevand
 • Overordnet infrastruktur
 • Byggemodning
 • Byggesager, BBR og ejendomsoplysning
 • Kollektiv trafik
 • Affald
 • Kommunale legepladser
 • Kommunale havne
 • Bygningsvedligeholdelse
 • Opgaver i relation til byggeri og anlæg
 • Veje - herunder drift at veje, pladser og friarealer samt myndighedsopgaver.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.